Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia

Autor: Zdzisław Paszyński • Opublikowane: 11.04.2012

W zeszły wtorek zostałem poinformowany o reorganizacji firmy i wyborze: mogę dostać wypowiedzenie umowy lub rozwiązać ją za porozumieniem stron, dzięki czemu będę pracować jeszcze pół roku. Miałem umowę na czas nieokreślony, pracuję w tej firmie 10 lat. Nie mając czasu do namysłu, wybrałem drugą opcję. Później okazało się, że to zwolnienia grupowe. Obecnie, po przemyśleniu sytuacji, wolałbym dostać wypowiedzenie. Czy istnieje możliwość wycofania porozumienia z uwagi na brak informacji o przyczynie zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienie rozwiązywania umowy o pracę jest uregulowane w oddziale 2 i 3 Kodeksu pracy, w artykułach 30 do 43. W myśl tych przepisów umowę o pracę rozwiązuje się między innymi:

 

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ,
  3. bez zachowania okresu wypowiedzenia ,
  4. z upływem okresu na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Zgodnie z treścią art. 36 § 1 Kodeksu pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  1. dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. jeden miesiąc, gdy był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. trzy miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

W Pana przypadku okres wypowiedzenie w myśl podanej powyżej podstawy prawnej winien wynosić trzy miesiące. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (art. 42 Kodeksu pracy).

 

Odnośnie zwolnienia grupowego z pracy – pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ma obowiązek zamiar zwolnienia grupowego skonsultować z zakładowymi organizacjami związkowymi i ustalić z nimi między innymi: kryteria doboru pracowników do zwolnienia, terminy wypowiedzenia umowy o pracę, liczbę zwalnianych pracowników, procedurę doboru do zwolnień, uprawnienia przysługujące zwalnianym pracownikom.

 

Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić dopiero po powiadomieniu Powiatowego Urzędu Pracy właściwego miejscowo dla pracodawcy. Obowiązek ten na pracodawcę jest nałożony przez ustawę z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz  U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

 

Pana pracodawca moim zdaniem nie zachował w tym wypadku obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Wprawdzie, jak Pan twierdzi, zgodził się Pan na rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień – taka forma jest dopuszczalna – na mocy porozumienia, które jest bezkonfliktowe i pozwala rozwiązać umowę o pracę w terminie ustalonym przez pracownika i pracodawcę.

 

Jednak, jak Pan twierdzi, nastąpiło to w wyniku wprowadzenia Pana w błąd przez pracodawcę. Jakie kroki prawne w tej sytuacji Panu przysługują?

 

Ma Pan możliwość skierowania pozwu do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie bezskuteczności rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron między Panem z pracodawcą z powołaniem się na wadę oświadczenia woli (art. 82 do 88 Kodeksu cywilnego z związku z art. 300 Kodeksu pracy) przez wprowadzenie Pana podstępem w błąd przez pracodawcę, bo gdyby znał Pan rzeczywiste przyczyny, to nie złożyłby tego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracy na mocy porozumienia stron.

 

Przypuszczam, że skoro u pracodawcy wystąpiły przesłanki zwolnienia grupowego, to nie tylko Pan jest w takiej sytuacji, ale również i inni pracownicy. Warto się więc zastanowić nad wspólnym wystąpieniem do sądu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 6 =

»Podobne materiały

Plan naprawczy a prawo do zwolnienia pracownika

Ostatnio w firmach zajmujących się sprzedażą stosowane są tzw. plany naprawcze. Podobnie jest w firmie, w której pracuję. Obecnie mam problemy z „wyrobieniem” planu ze względu na zabiegi konkurencji. Bardzo się staram, przykładam, zostaję po godzinach, by plan zrealizować. Czy pracodawca

 

Ciąża a praca w przekształcanej spółce

Jestem zatrudniona w spółce z o.o. na umowę o pracę na czas nieokreślony (ponad 5 lat stażu pracy w spółce). Zaszłam w ciąże pod koniec zeszłego roku. W tym roku planowane jest połączenie spółek z o.o. (spółka, w której pracuję, zostanie przekształcona, tj. włączona, w inną spółkę z o.o. – wsz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »