Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie języka obcego ze szkoły i zatrudnienie nauczyciela

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 23.08.2010

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mój staż pracy wynosi 17 lat, uczę języka niemieckiego w szkole podstawowej. W zeszłym roku szkolnym dyrektor obniżył mi wymiar czasu pracy – z 18 godzin na 12, uzasadniając to zmianą organizacji pracy szkoły. Poinformował mnie też, że planuje całkowicie wycofać język niemiecki i zostawić tylko język angielski. Deklarowałem chęć ukończenia studium języka angielskiego lub podjęcia studiów podyplomowych, ale dyrektor stwierdził, że nie może zagwarantować mi etatu. Czy to jest zgodne z prawem?  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sytuacji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

Kodeks pracy w art. 42 stanowi:

 

§ 1. „Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

 

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

W nawiązaniu do powyższego przepisu dyrektor może wręczyć Panu tzw. wypowiedzenie zmieniające – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, które w Pana przypadku będzie dotyczyło zmniejszenia wymiaru etatu.

 

Oczywiście na początku może Pan otrzymać porozumienie zmieniające, jest to forma polubownego rozwiązania sprawy.

 

Jeżeli nie wyrazi Pan zgody na zawarcia porozumienia, dyrektor wręczy Panu najprawdopodobniej wypowiedzenie zmieniające, o którym wspomniałam powyżej.

 

O zamiarze dokonania wypowiedzenia warunków pracy lub płacy umowy o pracę na czas nieokreślony dyrektor powinien zawiadomić na piśmie zakładową organizacją związkową reprezentującą nauczyciela, podając w piśmie przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.

 

Nauczyciel może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy nauczyciel powinien złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Zakładam, iż okres wypowiedzenia w Pana przypadku wynosi 3 miesiące.

 

W wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy pracodawca powinien poinformować Pana o możliwości odwołania się od niniejszej decyzji do sądu pracy, co też może Pan uczynić w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 0 =

»Podobne materiały

Stanowisko pracy poniżej kwalifikacji

Po urlopie macierzyńskim okazało się, że sytuacja w salonie urody, w którym jestem zatrudniona, uległa zmianie. Zmienił się lokal i moje stanowisko. Szef proponuje mi pracę jako manikiurzystka (wcześniej byłam kosmetyczką). Jest to jednak stanowisko poniżej moich kwalifikacji. Poza tym w nowym salon

 

Czy mam obowiązek przywrócenia pracownicy do pracy?

Miesiąc temu wygasła umowa na czas określony pewnej pracownicy (po prostu skończyła się). Ani ja, ani pracownica nie chcieliśmy przedłużać stosunku pracy. Dzisiaj otrzymałem pismo od tej pracownicy, że jest w 8. tygodniu ciąży (wraz z zaświadczeniem lekarza) i żąda powrotu do pracy. Czy mam obowiąze

 

Obliczenie początku ciąży w prawie pracy

26 maja podpisałam z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę z następnym dniem. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Przewidywana data porodu to 23 lutego. Napisałam do pracodawcy pismo z prośbą o przywrócenie mnie do pracy, ale odpowiedział, że 26 maja nie byłam w ciąży (choć wi

 

Zmiana stanowiska w okresie ciąży

Jestem w ciąży. Z powodu restrukturyzacji w firmie pracodawca chce zmienić mi stanowisko na niższe i przenieść mnie do innej jednostki. Czy może to zrobić? Czy przy wypowiedzeniu zmieniającym obowiązuje okres wypowiedzenia?

 

Obniżony wymiar czasu pracy pracownicy po macierzyńskim

Moje pytanie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy na podstawie art. 186 K.p. Do końca tego miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Złożyła już wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i jednocześnie o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia powrotu z urlopu wypoczyn

 

Powrót do pracy mimo zamknięcia placówki

Aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym, ale za 2 miesiące chcę wrócić do pracy. Sklep, w którym pracowałam, został zamknięty. Ten sam pracodawca ma jednak sieć sklepów, w tym jeszcze jeden w mojej miejscowości. Chciałabym pracować właśnie z nim. Czy pracodawca ma obowiązek przyjąć mnie do pracy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »