.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycofanie się ze sprzedaży samochodu

Dwa dni temu wystawiłam na Allegro samochód z opcją „Kup teraz” jako jedyną. Godzinę później pojazd został sprzedany. Kupujący nie wpłacił jeszcze za wylicytowany przedmiot. W dniu dzisiejszym rodzice (właściciele samochodu) wycofali się z decyzji o sprzedaży. Poinformowałam o tym fakcie Kupującego. Oznajmił mi, że sprawy tak nie zostawi. Czy mogę wycofać się z przekazania samochodu bez konsekwencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie się ze sprzedaży samochodu

Fot. Fotolia

Niestety, ale nie mam dla Pani dobrych wiadomości. Poniżej postaram się opisać Pani ewentualne konsekwencje tej transakcji.

 

W opisanym przez Panią stanie faktycznym uważam, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży auta. Wyjaśnię dlaczego, otóż zgodnie z treścią art. 701 § 1 Kodeksu cywilnego umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. Na serwisie Allegro dochodzi do transakcji w tamach aukcji właśnie. Art. 702 Kodeksu cywilnego stanowi o chwili zawarcia umowy, dlatego poniżej w całości go Panu zacytuję:

 

„§ 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

 

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

 

§ 3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy”.

 

O tym, kiedy i w jaki sposób następuje zawarcie umowy, decyduje po części ustawa i po części regulamin serwisu Allegro. Regulamin serwisu przesądza te kwestie w artykule 7, który poniżej Pani cytuję:

 

„7.1. Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

 

7.2. Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy”.

 

Zgodność tych regulacji regulaminowych z ustawą potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 295/10, gdzie sąd ten wypowiedział się w następujący sposób: „w aukcji »kup teraz« w ramach której sprzedający wystawia towar oferując jego sprzedaż po stałej, z góry określonej cenie zawarcie umowy między sprzedającym a kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji, o czym sprzedający jest automatycznie zawiadamiany. W przypadku takiej aukcji warunki transakcji zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany”.

 

Tak więc zawarła Pani w imieniu rodziców jak rozumiem skutecznie umowę, a to oznacza, że kupujący może się domagać wydania od Pani rodziców przedmiotu sprzedaży. Zgodnie bowiem z treścią art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest – w odniesieniu do sprzedaży rzeczy – wydać ją kupującemu.

 

Kupujący może w tym przypadku wystąpić do sądu z powództwem o wydanie rzeczy, czy to zrobi, to oczywiście inna kwestia, ale możliwość taką ma.

 

Najpewniej sformułuje on roszczenie w taki sposób, że ewentualnie w przypadku niemożności wydania samochodu (bo np. rodzice sprzedadzą go komuś innemu) zażąda zapłaty sumy odpowiadającej wartości samochodu.

 

Wyjaśnię jeszcze Pani w tym miejscu, że roszczenie ewentualne to roszczenie zgłoszone w pozwie obok głównego, na wypadek jego nieuwzględnienia. Sąd rozpoznaje żądanie ewentualne i orzeka o nim dopiero po oddaleniu głównego żądania pozwu. Jeżeli żądanie główne – wydania przedmiotu umowy zostanie oddalone bo np. Pan jako sprzedawca udowodni, że go nie ma, sąd rozpoznaje żądanie ewentualne o zapłatę równowartości auta.

 

Jest też możliwość żądania odszkodowania, jeśli sprzedawca umowy nie wykona, tj. przedmiotu umowy nie wyda, ale to bardziej teoria, więc się proszę nie przerażać. Zawsze bowiem niewykonanie umowy pociąga za sobą ewentualny obowiązek odszkodowawczy ale tu niestety sprawa się komplikuje nieco dowodowo bo trzeba udowodnić niewykonanie umowy – to będzie akurat bardzo proste, związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy niewykonaniem umowy a szkodą, a więc tu kupujący będzie musiał udowodnić, że poniósł jakąś tam szkodę, co jest co najmniej wątpliwe.

 

Takie zatem mogę być konsekwencje tej transakcji, o których wyjaśnienie Pani prosiła. Proszę spróbować rozmawiać z kupującym, wyjaśniając mu, całą sprawę, może uda się znaleźć jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie w tej sprawie.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl