.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycofanie motocykla ze środków trwałych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.05.2018

Prowadzę jednoosobową działalność. W 2014 r. kupiłem jako osoba prywatna motocykl, który po założeniu działalności w 2015 r. wprowadziłem na stan środków trwałych. VAT przy zakupie nie był odliczony. Pojazd jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jaki i służbowych – korzystam z odliczeń 50%. Motocykl planuję wycofać z działalności i sprzedać. Jakim i czy podlegam obowiązkom podatkowym – dochodowy i VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie motocykla ze środków trwałych

Fot. Fotolia

VAT

 

Przez dostawę towarów w podatku od towarów i usług, za sprawą art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, „rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

 

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

 

Skoro zatem w Pana przypadku przy zakupie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nie przysługiwało, to przekazanie motocykla na cele osobiste (czyli tzw. wycofanie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie wskazuje się w doktrynie, np. A. Bartosiewicz: „Warunkiem opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towaru na potrzeby osobiste podatnika jest to, aby podatnikowi temu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od nabycia (wytworzenia, importu) tego samochodu. Przy nabyciu samochodu bez VAT nie ma w ogóle kwoty podatku naliczonego. Nie ma zatem prawa do obniżenia podatku należnego, gdyż nie ma w ogóle podatku naliczonego. W związku z tym - w obu tych przypadkach - przekazanie samochodu, o którym mowa, na potrzeby prywatne nie podlega w ogóle opodatkowaniu” (A. Bartosiewicz, Od dnia 1 kwietnia 2014 r., w: Samochody a VAT i podatki dochodowe, 2014).

 

PIT

 

Źródłami przychodów są zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. (pkt 3) pozarolnicza działalność gospodarcza oraz (pkt 8) odpłatne zbycie m.in. rzeczy ruchomych, jeśli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zasady tej (pkt 8) na mocy art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

 

Innymi słowy wyłączenia z przychodu nie stosuje się do przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku będących m.in. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (z pewnymi wyjątkami). Jak zatem z powyższego wynika. wycofanie nie powoduje powstania przychodu, ale sprzedaż po wycofaniu powoduje, że powstający przychód powstaje ze źródła działalność gospodarcza – powstanie, gdy podatnik zdecyduje się na zbycie pojazdu stanowiącego środek trwały w terminie ww. 6 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl