Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyciąg ze stanu konta na dzień ustania wspólnoty majątkowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.02.2009

Jesteśmy po prawomocnym rozwodzie. Nie przeprowadziliśmy jeszcze podziału majątku wspólnego, ale od 20 lat mamy osobne konta pieniężne. Praktycznie nie istnieją żadne aktywa ani pasywa, które należałyby do nas obojga. Moja eksżona żąda jednak ode mnie listy ze stanem kont na dzień uprawomocnienia się rozwodu (ustania wspólnoty majątkowej). Grozi mi, że wystąpi do sądu, aby „urzędowo” zmusić mnie do wydania takiej listy z moim własnoręcznym podpisem. Stąd pytanie: czy sąd może zobowiązać mnie do wydania takowej listy? Czy była żona też ma obowiązek udowodnienia, jakim majątkiem dysponowała w dniu ustania wspólnoty majątkowej, a nie tylko ja? Dodam, że ona sama nie jest skłonna takiej listy, z własnym stanem konta, przedłożyć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana była żona może doprowadzić do tego, że sąd, w toku postępowania o podział majątku wspólnego, zobowiąże Pana do przedłożenia wyciągów bankowych.

 

Podstawę wniosku o przedstawienie przez stronę dokumentów reguluje przepis art. 187 § 2 oraz art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 187 § 2 K.p.c. pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 

  1. wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,
  2. dokonanie oględzin,
  3. polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin,
  4. zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

 

Natomiast według art. 248 § 1 każdy obowiązany jest przedstawić na żądanie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową.

 

Oczywiście w toku postępowania, w celu ustalenia składu majątku wspólnego małżeńskiego podlegającego podziałowi, również Pan może żądać przedłożenia przez byłą żonę stosownych dokumentów.

 

Postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się w trybie postępowania nieprocesowego, w którym nie składa się pozwu tylko wniosek o wszczęcie postępowania. Według art. 511 § 1 K.p.c. wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus trzy =

»Podobne materiały

Przejęcie przez komornika nieruchomości w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Razem z mężem nabyłam grunt jako wspólność majątkową. Rok później ta wspólność została wyłączona i zaciągnęłam kredyt hipoteczny na budowę domu. Teraz okazało się, że komornik chce wystawić na licytację za długi mojego męża nie tylko grunt, ale również mój dom, na który mam hipotekę. Czy jest możliw

Problemy z podziałem majątku dorobkowego

Firma mojego męża działa od prawie 10 lat, niemal równocześnie rozpoczęliśmy wspólne życie w konkubinacie, urodziła nam się córka, kilka lat temu pobraliśmy się. Obecnie toczy się sprawa rozwodowa. Uznałam, że powinnam wystąpić o podział majątku dorobkowego, ale nie wiem, czy w jego skład wchodzi ma

Zbycie domu stojącego na działce zakupionej przed ślubem – podział majątku po rozwodzie

Od kilku lat mieszkam za granicą. Od kilkunastu lat jestem mężatką, dwa lata przed ślubem zakupiłam działkę budowlaną za środki własne. Podczas trwania małżeństwa wybudowałam na tej działce dom. Obecnie jesteśmy z mężem w trakcie rozwodu. Mąż tam często pomieszkuje na mój koszt, czego nie chcę dłuże
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »