Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyciąg bankowy jako dowód przychodu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.12.2010

Prowadzę serwis internetowy. Użytkownicy mogą dokonywać zakupów za pomocą przelewu bankowego. Przychody przekraczają 100 000 zł rocznie, więc zastanawiam się, czy powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Byłby to dla mnie spory problem, ponieważ nie dysponuję danymi klientów, a ponadto dziennie dokonywanych jest kilkaset transakcji – to wszystko uniemożliwia mi rozsyłanie paragonów. Czy legalne jest sumowanie przychodu z wyciągu bankowego? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 

 1. „przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 art. 7 ustawy o VAT” (art. 7 ustawy o VAT).

 

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 

 1. „przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa”.

 

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; czym innym jednak jest podleganie opodatkowaniu, a czym innym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister zwalnia tymże rozporządzeniem z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

 

W załączniku tym określono, że zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest „dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła [W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów]” oraz „świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła”.

 

Reasumując, kasa fiskalna nie jest koniecznością, można korzystać z wyżej określonego zwolnienia pod warunkiem że prowadzi Pan ewidencję dowodów dokumentujących transakcję i z ewidencji tej jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zwolnienie z limitu podstawowego – 40 000 zł, jest przekroczone – zatem jakakolwiek sprzedaż poza zwolnieniem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi „przejść” przez kasę fiskalną.

 

Nie istnieje urzędowy wzór ewidencji, o której mowa powyżej, na ogół jest to dodatkowa ewidencja prowadzona na podstawie wyciągów bankowych, niezsumowanych, pozwalająca przyporządkować nabywcę do zapłaty. W praktyce organy wymagają tak przy dostawie towarów, jak i świadczeniu usług, by ewidencja pozwalała na ustalenie danych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów, świadczenia usługi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus dziewięć =

»Podobne materiały

Dowody sprzedaży

Prowadzę firmę księgarską. Zamierzam wprowadzić dodatkowo skup (za gotówkę) i sprzedaż książek używanych. Jakie powinny być dowody zakupu (szczegóły) oraz co ma widnieć na dowodzie sprzedaży. Jaka stawka VAT będzie właściwa?

 

Pobieranie opłaty przez portal randkowy

Zarejestrowałem się na międzynarodowym portalu randkowym. Okazało się, że regulamin zakłada samoczynne przedłużanie kontra i pobiera sam opłaty z mojej karty kredytowej. Jeśli chcę zrezygnować, muszę przesłać faks do Włoch z rezygnacją i podpisem. Jak rozwiązać zawartą umowę? Nie chcę, by serwis ran

 

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

Prowadzę przez Internet sprzedaż moich usług. Do tej pory zawsze wystawiałem fakturę VAT, ale zdarza się, że nie mogę tego zrobić, bo klient podaje fikcyjne dane. Czy mogę nie wystawiać faktur? Czy zmienia sytuację fakt, że niektóre transakcje pochodzą z UE lub nawet USA i nie tylko? Czy należności

 

Dopuszczalność sprzedaży wyrobów tytoniowych za pośrednictwem sklepu internetowego

Prowadzę sklep internetowy typu trafika i chciałbym do niego wprowadzić artykuły tytoniowe. Czy jest możliwość prowadzenia takiej działalności, a jeśli tak, to jakie trzeba spełnić warunki?

 

Internetowa galeria sztuki

Chce założyć internetową galerię sztuki i sprzedawać oraz wynajmować dzieła lokalnych artystów głównie na lokalnym rynku. Galeria w Internecie ma być jedynie platformą komunikacyjną z klientami, na której przedstawione będą zdjęcia dziel, które klient może kupić bądź wynająć po uprzednim skontaktowa

 

Zamówienia na aliexpress.com

Chciałbym stworzyć sklep internetowy, którego działanie polegałoby na pośredniczeniu w zamówieniach na aliexpress.com (taki chiński odpowiednik Allegro), towar nie przechodziłby przez moje ręce, cały proceder polegałby na tym, że klient sklepu przelewa na moje konto pieniądze powiększone o prowizję,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »