.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybór właściwości miejscowej sądu

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 09.04.2010

Prowadzę działalność gospodarczą w Toruniu. Podpisałem umowę na dostawę usług internetowych, ale doszło do sporu z dostawcą i otrzymałem nakaz zapłaty od sądu z Warszawy. Jak spowodować zmianę miejsca prowadzenia sprawy, żeby mogła być ona kontynuowana w sądzie w Toruniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybór właściwości miejscowej sądu do rozpoznania niniejszej sprawy należał do powoda i został dokonany zgodnie z przepisami prawa.

 

Zgodnie z treścią art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, oraz o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powód wytoczyć może przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem”.

 

Z przepisu powyższego wynika tak zwana właściwość przemienna sądu, która polega na tym, że miejscowo właściwy w określonej kategorii spraw jest zarówno sąd właściwości ogólnej, jak i sąd właściwości przemiennej (art. 32-37 Kodeksu postępowania cywilnego), a wybór sądu, przed który ma być wytoczone powództwo, pozostawiony jest wyłącznie powodowi.

 

Powód, wytaczając powództwo przed sąd inny niż wyznaczony miejscem zamieszkania czy siedzibą pozwanego, powinien zatem w pozwie podać okoliczności uzasadniające właściwość sądu według przepisów o właściwości przemiennej.

 

Istnieją wprawdzie wyjątki, gdy stosuje się właściwość miejscową ogólną.

 

Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 148/94 – powództwo o roszczenie majątkowe skierowane przeciwko osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą, ale powództwo związane z tą działalnością, wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce prowadzenia tej działalności (zakładu).

 

Reasumując powyższe, przytoczone wyżej przepisy prawa dają uprawnienie powodowi do wyboru sądu, który sprawę będzie prowadził.

 

Stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy w Warszawie jest sądem miejscowo właściwym.

 

Przykro mi, ale Panu jako pozwanemu nie przysługuje obecnie prawo zmiany właściwości sądu.

 

Teoretycznie może Pan zwrócić się z wnioskiem do sądu, wskazanego jako właściwy do załatwienia sprawy, o zmianę właściwości z uzasadnieniem, jednak przypuszczać należy, że w 99% sąd taki wniosek odrzuci jako bezzasadny.

 

Bardzo mi przykro, tak stanowią przepisy procedury cywilnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl