.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie wykonania kary do czasu wydania postanowienia

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 03.01.2015

Mój mąż czeka na wydanie ostatecznego postanowienia sądu II instancji o odroczenie kary więzienia. Mąż wrócił do Polski i został zatrzymany przez policję i osadzony w zakładzie karnym. Myślałam, że do czasu wydania postanowienia w jego sprawie automatycznie jest wstrzymanie wykonania kary. Mamy pismo do sądu penitencjarnego o wstrzymanie wykonania kary do czasu wydania postanowienia, ale nie dostarczyliśmy go do sądu. Czy mogę teraz coś zrobić, by mąż był na wolności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspomnieć należy o przepisie art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego. „Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku”.

 

Zgodnie z treścią art. 152 Kodeksu, „jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego”.

 

W analogicznej sprawie wypowiadał się ostatnio Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt II AKzw 1029/11, w którym wskazano, iż „z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu. Natomiast złożenie wniosku o dalsze (kolejne) odroczenie wykonania kary, w sytuacji gdy nie minął jeszcze okres roku od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu musi skutkować wstrzymaniem czynności zmierzających do osadzenia skazanego w zakładzie karnym. W sytuacji gdy wniosek jest złożony przed zakończeniem okresu poprzednio udzielonego odroczenia, zmierza on do przedłużenia trwającego jeszcze odroczenia na dalszy okres”.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu tego postanowienia, „podkreślić należy, że złożenie pierwszego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, tak jak żadnego wniosku w postępowaniu wykonawczym, nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania kary. Nie ma też ustawowego upoważnienia do takiego wstrzymania mocą decyzji sądu i stosownie do wymogu wynikającego z art. 9 § 2 k.k.w., wyrok podlega bezzwłocznemu wykonaniu. Obliguje to sąd do podjęcia czynności mających na celu rozpoczęcie odbywania przez skazanego kary (art. 79 § 1 k.k.w.). Z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu (K. Postulski, Glosa do uchwały SN z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 15/08, Prok. i Pr. 2008, Nr 12, poz. 160)”.

 

Zgodnie z powyższym poglądem wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności, który nie został rozpatrzony prawomocnie (analogiczna sytuacja jak w przypadku Pani męża), winien zostać rozpoznany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu. Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

 

Wyrok staje się wykonalny z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 do czasu ustania przeszkody. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przepisy art. 151 § 3–5 stosuje się odpowiednio. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego.

 

Zasadne jest zatem wystąpienie do dyrektora zakładu karnego z pismem w przedmiocie zapytania o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »