.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wstrzymanie renty po wypadku po osiągnięciu 70 lat

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.04.2021 • Zaktualizowane: 13.04.2021

Sprawa dotyczy mojego męża. Mąż w 2005 r. w drodze do pracy uległ wypadkowi samochodowemu. W wyniku wypadku został inwalidą niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Została mu przyznana renta 700 zł miesięcznie, wypłacana przez UFG kwartalnie. Po pewnym czasie UFG podzielił wypłacaną rentę po połowie z PZU. Renta od czasu przyznania nie była ani razu waloryzowana. Obecnie otrzymałam pismo z PZU, że mąż ukończył 70 lat, dlatego renta zostaje wstrzymana. Chciałam zapytać, czy jest szansa na kontynuowanie wypłacania renty dla męża? Stan jego zdrowia się nie zmienił, dalej jest sparaliżowany i wymaga ciągłej rehabilitacji. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstrzymanie renty po wypadku po osiągnięciu 70 lat

Renta dla poszkodowanego w wypadku

Z informacji przez Panią przekazanych wynika, że PZU wypłacało mężowi rentę opartą na brzmieniu art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”. W przypadku Pani męża podstawą ustalenia renty była niezdolność do pracy, jaka zaistniała w wyniku wypadku. W doktrynie panuje pogląd, że obowiązek świadczenia renty z tytułu utraty zdolności do pracy powinien trwać do momentu, w którym zdolność poszkodowanego do pracy wygasłaby całkowicie w sposób naturalny. PZU w sposób szczegółowy wyjaśniło w piśmie dlaczego uważa, ze ukończenie 70 lat uważa za tę właśnie graniczną datę.

 

Jest to zresztą zasadne, bowiem w wieku 70 lat trudno wykonywać pracę, do której mąż miał kompetencje. Ani osiągnięcie wieku emerytalnego, ani też fakt pobierania przez poszkodowanego świadczeń emerytalnych nie stanowi przeszkody w przyznaniu renty wyrównawczej z powodu utraty zdolności do pracy, jeżeli poszkodowany przed doznaniem szkody wykonywał działalność zarobkową, której nie może już, z powodu zdarzenia objętego odpowiedzialnością, kontynuować. Inaczej należy jednak ocenić sytuację, jeżeli zostałoby ustalone, że poszkodowany byłby z chwilą przejścia na emeryturę niezdolny do wykonywania pracy także wówczas, gdyby szkody nie doznał; stopniowe zmniejszanie się zdolności poszkodowanego do wykonywania pracy zarobkowej powinno być jednak uwzględnione przy ustalaniu wysokości renty (zob. np. uchwała SN z 12.6.1968 r., sygn. akt III PZP 27/68. [K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, Warszawa 2020]. W wyroku z dnia 11 marca 1986 r. (sygn. akt I CR 13/86) Sąd Najwyższy stwierdził, że „nawet w przypadku braku zdarzenia szkodzącego poszkodowany prawdopodobnie w stosunkowo krótkim czasie utraciłby zdolność do pracy zarobkowej ze względu na proces starzenia się i nie uznał za zasadne przyznania renty”.

Dalsze prawo do renty

Zatem jak Pani widzi, możliwa jest zaistniała sytuacja i trudno wskazać, że z całą pewnością uzyska się dalsze prawo do renty. Trzeba by wykazać, że mąż mógłby nadal wykonywać pracę, bowiem przejście na emeryturę nie jest obligatoryjne. Zasadna byłaby tu opinia biegłego, który stwierdziłby, że w danym trybie i stylu życia, jakie mąż prowadził przed wypadkiem i w tym stanie zdrowia, w jakim znajdował się wówczas, nadal mógłby czynnie wykonywać pracę zarobkową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl