Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie lub zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią COVID-19

Autor: Katarzyna Nosal • Zaktualizowane: 09.02.2021

Prowadzę firmę zajmujące się skupem złomu. W trakcie kontroli okazało się, że budynek nie został oddany do użytku i nie uzyskałem pozytywnej decyzji od straży pożarnej. Jestem w trakcie oddania budynku do użytkowania i zależy mi na przedłużeniu postępowania kontrolnego, abym zdążył dopełnić wszelkich formalności. Czy na podstawie przepis art. 15 zzs ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… mogę wnosić o przedłużenie lub zawieszenie kontroli? Chodzi o kontrolę z WIOŚ w sprawie wniosku o zmianę decyzji środowiskowej na zbieranie odpadów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstrzymanie lub zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią COVID-19

Terminy w postępowaniach – uchylenie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Niestety, wspomniany przez Pana przepis art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) został uchylony ustawą zmieniającą z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która weszła w życie 16 maja 2020 r. Zgodnie z jej art. 68 – terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Postępowania i kontrole, których bieg terminów się nie rozpoczął albo został zawieszony na okres pandemii COVID-19

Zakres przedmiotowy obowiązywania tej regulacji został określony poprzez zawarte w ust. 1 wyliczenie rodzajów postępowań i kontroli, w toku których bieg terminów nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Wyliczenie to jedynie teoretycznie miało charakter zamknięty, ponieważ hipotezą omawianego przepisu objęte były także „inne postępowania prowadzone na podstawie ustaw” (pkt 10). W efekcie regulacja ust. 1 komentowanego przepisu wprowadziła zasadę, iż wstrzymaniu lub zawieszeniu uległ bieg terminów we wszelkich postępowaniach regulowanych w ustawach szeroko rozumianego prawa procesowego, niezależne od gałęzi prawa, do której się zaliczają. Wyliczenie zawarte w ust. 1 obejmowało bowiem zarówno postępowania cywilnoprawne (sądowe, egzekucyjne), administracyjnoprawne (administracyjne, sądowoadministracyjne, podatkowe) oraz karne (w tym również karnoskarbowe i wykroczeniowe). Obowiązywanie komentowanej regulacji nie pozbawiało także możności działania organów lub podmiotów prowadzących postępowanie (kontrolę). W okresie obowiązywania art. 15zzs organ lub podmiot mógł z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną (ust. 9). Ocena, czy w danym przypadku należało wydać decyzję, interpretację, czy wyrazić stanowisko, należała wyłącznie do organu (podmiotu kontrolującego).

 

Na chwilę obecną nie spotkałam się z przepisem, który regulowałby możliwość przedłużenia lub zawieszenia kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, o którą Pan pyta. Organ prowadzący postępowanie jest zobligowany do działania szybkiego i sprawnego.

 

 

 

 

* Stan prawny z października 2020 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton