Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współpraca grafika komputerowego z portalami stockowymi

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 31.01.2018

Jestem grafikiem komputerowym i chcę podjąć współpracę z portalami stockowymi, gdzie będę mogła umieszczać swoje ilustracje i zarabiać pewien procent na każdym pobraniu mojej pracy. Wiem, że muszę uregulować formalności zarówno z urzędem skarbowym, jak i portalami, jednak nie wiem, jak się do tego zabrać. Jakie dokumenty muszę wypełnić oraz jak mam się później rozliczać z dochodów? Portale są anglojęzyczne (USA) – jak załatwić sprawę dwujęzyczności? Czy mam sporządzać dwie wersje językowe każdego formularza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W pierwszej kolejności zaznaczyć, że grafikę komputerową należy uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Zgodnie bowiem art. 1 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Jak stanowi art. 1 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

 

Osobie, która stworzyła utwór, przysługuje szereg praw autorskich związanych z utworem. Właściciel grafiki może udzielić innemu podmiotowi licencji na ten program lub też może go sprzedać.

 

Przychód uzyskany ze sprzedaży opodatkowania może zostać osiągnięty w ramach kilku źródeł. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in.:

 

  • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7).

 

Należy mieć na uwadze, że przychód ten można zakwalifikować do działalności gospodarczej, stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli natomiast osoba nie tworzy programu w ramach własnego przedsiębiorstwa lub też nie jest związana żadną umową w tym zakresie, taki przychód należy zakwalifikować jako pochodzący z praw majątkowych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłem przychodu są prawa majątkowe, w tym dochód z odpłatnego zbycia tego prawa. W świetle natomiast art. 18 tejże ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

(…)

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

 

W konsekwencji zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło (zleceniodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż jak wyżej wykazano, zastosowanie kosztów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest możliwe w sytuacji uzyskania przychodu przez twórcę za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego.

 

(…)

 

Należności licencyjne powstałe w USA i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce będą opodatkowane w Polsce. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w USA, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how).

 

Jak zatem widać z powyższego przepisu, licencja będzie podwójnie opodatkowana – zarówno w Polsce podatkiem dochodowym, jak i w USA podatkiem w wysokości 10%. Nie oznacza to jednak, że dwa razy zapłacimy z tego tytułu podatek, bowiem zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku polsko-amerykańskiej umowy jest to metoda proporcjonalnego odliczenia. Metoda ta znajduje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 ustawy PIT. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (dochodów z Polski i z USA) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie (w USA). Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 2 =

»Podobne materiały

Pomysł na portal internetowy – jak ochronić pomysł przed kradzieżą?

Mam koncepcję portalu internetowego (tzw. storyboard – opis portalu, jego funkcje, schemat kolorystyczny, układ najważniejszych stron) i chciałbym go uruchomić we współpracy z programistą lub agencją interaktywną. Przed nawiązaniem współpracy chciałbym jednak mieć pewność, że jeśli pomysł

Naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie fragmentu mapy

W 2006 r. użyłem w adresie firmy fragmentu nieaktualnej mapy (bez legendy), wówczas niezastrzeżonej przez IGiK, z serwisu internetowego. Firma X nabyła rok później prawo wyłączności od IGiK na publikację lub udzielanie zezwoleń na publikację całej mapy. Dostałem od nich pismo, że naruszyłem ich praw

Przywłaszczenie własności intelektualnej – dochodzenie roszczeń

Moje pytanie dotyczy zawłaszczenia profilu w serwisie internetowym Facebook, który stworzyłem. Profil dotyczył klubu muzycznego, miał i ma wielu odwiedzających, dlatego jego wartość jest niemała. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Opiszę sytuację bardziej szczegółowo: założyłem stronę klubu
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »