Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólny dobytek w testamencie dla małżonka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.06.2019

Moja żona zmarła niedawno. Cały wspólny dobytek przepisała w testamencie na mnie, małżonka. Mamy dwoje samodzielnych dzieci. Co powinienem teraz zrobić? Dzieci nie domagają się spadku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli Pana dzieci zgadzają się z treścią testamentu, to nie ma Pan się czego obawiać. Proszę dokonać otwarcia testamentu, przyjąć spadek z tego testamentu.

 

Zgodnie z art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego „spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą”.

 

Zgodnie z treścią art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Jednym z podstawowych obowiązków sądu jest ustalenie, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wezwanie do jego złożenia przez każdą osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jest oczywiste, że ujawnienie testamentu (wszystkich testamentów, jeżeli spadkodawca sporządził ich więcej) stanowi, zważywszy na treść art. 941 Kodeksu cywilnego i następnych w związku z art. 1025 § 1, bezwzględny warunek prawidłowego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Istotne dopełnienie obowiązku sądu w zakresie ustalenia, czy spadkodawca pozostawił testament, a w konsekwencji, czy jest to testament ważny i jaka jest jego treść, stanowią przepisy art. 646–654 Kodeksu postępowania cywilnego (por. uchwała SN z dnia25 czerwca 2003 roku, sygn. akt III CZP 14/2003, Lex Polonica nr 361580).

 

Zatem obowiązek złożenia testamentu w sądzie spoczywa na każdym podmiocie, u którego znajduje się testament, z tym że stosownie do treści art. 653 Kodeksu postępowania cywilnego notariusz przekazuje złożony u niego testament jedynie na żądanie sądu spadku.

 

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku rozpoznanie istoty sprawy następuje w sytuacji, gdy sąd prawidłowo ustali, jaki rodzaj dziedziczenia w sprawie wystąpi, a w szczególności, czy spadkodawca sporządził testament.

 

Ustalając zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego, czy spadkodawca pozostawił testament, sąd nie może poprzestać na dowodzie w postaci protokołu jego otwarcia i ogłoszenia dokonanym przez notariusza. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu znajduje się zgodnie z art. 651 Kodeksu postępowania cywilnego jedynie opis stanu zewnętrznego testamentu, a także data jego sporządzenia, data jego złożenia w sądzie spadku oraz osoba, która go złożyła. Należy zauważyć, że notariusz nie dokonuje oceny ważności testamentu ani skuteczności zawartych w nim poszczególnych rozporządzeń spadkiem. Nawet jak notariusz stwierdzi istotne braki testamentu, nie może odmówić otwarcia i ogłoszenia testamentu. Ocena ważności testamentu należy do sądu na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (por. D .Celiński, Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez notariusza. Komentarz praktyczny).

 

Otwarcie i ogłoszenie testamentu, a także nabycie spadku może nastąpić także u notariusza. Jedynym problemem może być roszczenie o zachowek, jakie dzieci mogą wystosować w stosunku do Pana. Warto więc z nimi ewentualnie podpisać po ogłoszeniu nabycia praw do spadku oświadczenie, że zrzekają się roszczeń z tytułu spadku, w tym zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + I =

»Podobne materiały

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

 

Ważność testamentu podpisanego przez trzech świadków

Testament ustny został spisany w chwili wypowiedzenia przez spadkodawcę i podpisany przez trzech świadków, ale nie został podpisany przez spadkodawcę ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Na drugi dzień spadkodawca zmarł. Czy ten testament jest ważny? Czy należy zawiadomić sąd o istnieniu testament

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »