.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólnota gruntowa

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 20.03.2014

Czy prawomocne uchwały ogólnego zebrania członków spółki wspólnoty gruntowej wiejskiej działającej na podstawie ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podjęte na zebraniach w kadencji jednego zarządu są aktualne i konieczne do wykonania dla nowo powołanego zarządu, jeśli nie zostały wykonane w kadencji zarządu, za którego były powołane? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z analizy przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przepisów zawartych w statucie spółki z Zarządzenia Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Leśnego z 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej oraz orzecznictwa nie wynika, aby uchwała ogólnego zebranie członków podjęta w trakcie kadencji przestała obowiązywać i zwalniała z jej wykonania zarząd ukonstytuowany w następnej kadencji. W tej sytuacji istnieje zasada kontynuacji organów i podjętych przez nie decyzji.

 

Niewykonywanie uchwał ogólnego zebrania stanowi niewątpliwie przesłankę do podjęcia działań nadzorczych przez wójta, zmierzających do odwołania członków zarządu. Brak realizacji przez zarząd spółki uchwał zgromadzenia nie może być inaczej oceniany jak nierealizowanie celu, dla którego spółka została powołana, a więc sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego gospodarowania gruntami wchodzącymi w skład wspólnoty.

 

Tak też wypowiedział się WSA w Kielcach w wyroku z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 251/08, pisząc: „brak realizacji przez zarząd spółki uchwał zgromadzenia nie może być inaczej oceniany jak nie realizowanie celu dla którego spółka została powołana, a więc sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwe gospodarowanie gruntów wchodzących w skład wspólnoty (art. 14 tej ustawy)”.

 

Obowiązek wykona uchwały ogólnego zebrania jest wręcz koniecznością, jeżeli działanie wspólnoty objęte treścią uchwały zostało zaakceptowane decyzją wójta.

 

WSA w Białymstoku (wyrok z 18 października 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 450/07) przedstawił w tym przedmiocie bardzo rygorystyczne stanowisko. Uznał bowiem, że dopóki w obrocie prawnym funkcjonowała decyzja wójta o wyrażeniu zgody, członkowie wspólnoty gruntowej byli związani podjętą uchwałą i nie mogli skutecznie podejmować kolejnej uchwały o zbyciu nieruchomości na rzecz innej osoby, bez uprzedniej zmiany lub uchylenia decyzji. Uchwała podjęta wbrew wcześniejszej uchwale, a której przedmiot został zatwierdzony przez wójta, nie może zostać skutecznie zmieniona uchwała późniejsza W wyroku WSA w Białymstoku możemy przeczytać: „nie ulega zatem wątpliwości, iż uchwała podjęta przez członków wspólnoty gruntowej dnia 9 grudnia 2004 r., a więc w czasie obowiązywania decyzji Wójta Gminy z 16 czerwca 2003 r., nie mogła skutecznie zmienić osoby kandydata na nabywcę działki gruntu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »