Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólnik spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.07.2016

W spółce komandytowej istnieją dwie kategorie wspólników, które różnią się przede wszystkim zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz zakresem praw i obowiązków w spółce.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodzaje wspólników w spółce komandytowej

 

Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych* (K.s.h.) spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, w spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. W zależności od tego, do którego z nich należy wspólnik spółki komandytowej, inny będzie katalog jego praw i obowiązków, ale i zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

 

Wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

 

Jak stanowi art. 102 K.s.h., wspólnik spółki komandytowej będący komplementariuszem wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, czyli odpowiada również swoim majątkiem osobistym. Komplementariusze mają jednak co do zasady wyłączne prawo do reprezentowania spółki (pozbawieni tego prawa mogą być wyłącznie na mocy umowy albo prawomocnego orzeczenia sądu).

 

Zgodnie z art. 51 § 1 w zw. z art. 103 K.s.h. każdy ze wspólników spółki komandytowej będących komplementariuszami ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział komplementariusza w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić komplementariusza od udziału w stratach, jednak nie jest możliwe zwolnienie od udziału w stratach wszystkich komplementariuszy w spółce.

 

Wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

 

Zgodnie z art. 111 K.s.h. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Nie jest on jednak uprawniony do reprezentowania spółki, chyba że działa jako jej pełnomocnik. Zgodnie z art. 118 § 2 K.s.h,. jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. Komandytariusz nie jest również uprawniony do prowadzenia bieżących spraw spółki, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jego zgoda, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

Zgodnie z art. 123 § 1 K.s.h. wspólnik spółki komandytowej będący komandytariuszem uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest jednak przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.

 

 

 

 

_______________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.07.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - VI =

 

»Podobne materiały

Komplementariusz spółki komandytowej

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

 

Charakterystyka spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest jedną z osobowych spółek handlowych działających na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Jej istotą jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki co najmniej jednego ze wspólników, przy zachowaniu zasady, iż co najmniej jeden wspólnik odpowiada za t

 

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Artykuł omawia na podstawie Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej.

 

Elementy umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej może zostać zawarta przed notariuszem lub przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawsze musi ona jednak zawierać co najmniej elementy określone w Kodeksie spółek handlowych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »