Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólnie rozliczenie z dzieckiem przy podjęciu przez dziecko pracy w wakacje

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 19.09.2019

Sprawa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W październiku tego roku dziecko kończy 18 lat. W wakacje, w lipcu i sierpniu 2019 będzie pracować i prawdopodobnie przekroczy dochód 3089 zł. Czy utracę prawo do rozliczenia z dzieckiem za rok 2019? Jakie formularze będę musiała założyć przy rozliczeniu za 2019 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólnie rozliczenie z dzieckiem przy podjęciu przez dziecko pracy w wakacje

Fot. Fotolia

Na podstawie artykułu 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenie roczne jako zeznanie osoby samotnie wychowującej dziecko może być złożone przez podatnika, który w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:

 

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b (wykazywane w zeznaniach PIT-36, PIT-37, PIT-38) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Małoletnim jest co do zasady osoba, która nie ukończyła 18 lat. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks cywilny małoletni uzyskuje pełnoletniość, gdy ukończy 18 lat albo zawrze związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia (dotyczy obecnie tylko dziewcząt). 

 

Zasadniczo nie powinien stanowić problemu, fakt, iż Pani dziecko ukończy 18 lat w październiku i stanie się pełnoletnie, pod warunkiem, że od dnia 18. urodzin do końca roku nie osiągnie już dochodu przekraczającego kwotę 3089 zł. Wyjaśnić bowiem należy, że kryterium dochodowe, ograniczające wysokość rocznego dochodu do 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia). Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. Oznacza to, że obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.

 

Przychód osiągnięty przez dziecko przed uzyskaniem przez nie pełnoletności nie pozbawia podatnika prawa do ulgi prorodzinnej. W konsekwencji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na to dziecko za cały rok pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania. (tak: w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22.08.2016 r. znak: ILPB1-2/4511-1-95/16-2/MKA). 

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w oficjalnym biuletynie Ministerstwa Finansów, ten preferencyjny sposób rozliczenia będzie możliwy, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko roku podatkowym nie była opodatkowana:

  1. jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym,
  2. zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa),
  3. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych
  4. podatkiem tonażowym (art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f.)
    – wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złoży nie później niż w terminie dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku; jeżeli uprawniony do ww. rozliczenia podatnik, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, nie złoży rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku w tym zakresie (art.45 ust 1 u.p.d.o.f.).

 

Jeśli w 2017 roku wszystkie dochody osiągnie Pani za pośrednictwem płatników (będzie Pani zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenie), należy wówczas złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-37. Formularz PIT-37 wypełniać mogą też osoby samotnie wychowujące dzieci. Natomiast jeśli część (bądź całość) dochodów w 2017 roku zostanie uzyskana bez pośrednictwa płatnika, wówczas powinna Pani złożyć formularz PIT-36. Chodzi tu m.in. o dochody z najmu lub działalności gospodarczej.

 

W sytuacji, gdy w 2017 roku Pani dziecko osiągnie dochody podlegające doliczeniu do Pani dochodów, wówczas należy złożyć formularz PIT-36 oraz dołączyć do niego formularz PIT/M.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych doliczeniu podlegają dochody małoletniego dziecka z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Doliczając dochody dziecka do własnych, zawsze należy złożyć PIT-36, nawet jeśli rodzic uzyskał dochody tylko ze stosunku pracy i normalnie mógłby składać formularz PIT-37.

 

Do dochodów rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody małoletniego dziecka, dochód z praw majątkowych, dochód z kapitałów pieniężnych, dochód z najmu, w sytuacji, gdy rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu, inne dochody. Jak wspominałem, nie podlegają doliczeniu dochody z pracy. Dochody z pracy to dochody uzyskane m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich.

 

Niezależnie od tego, czy za 2017 rok będzie się Pani rozliczała na podstawie formularza PIT-36, czy PIT-37, Pani dziecko powinno złożyć oddzielnie deklarację PIT-37 z tytułu dochodu osiągniętego za pracę w lipcu i sierpniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus sześć =

»Podobne materiały

Podatek od stypendium naukowego

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?

 

Sprzedaż mieszkania, budowa domu na działce żony a podatek męża

Przed ślubem moja obecna żona otrzymała darowiznę w postaci działki budowlanej. Po zawarciu związku małżeńskiego zakupiliśmy mieszkanie (w 1998 r.), które sprzedaliśmy w 2004 r. Za uzyskane pieniądze rozpoczęliśmy budowę domu na wspomnianej działce. Urząd skarbowy wezwał nas do przedstawienia r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »