Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współkredytowanie – czy można od niego odstąpić?

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 11.04.2012

Mój mąż podstępem skłonił mnie do podpisania zgody na wzięcie kredytu dla osób fizycznych (150 tys. zł) – do współkredytowania. Dopiero w banku dowiedziałam się, jakie są warunki pożyczki. Wkrótce po podpisaniu dokumentów mąż się wyprowadził, będziemy brali rozwód. Czy mogę jakoś odstąpić od umowy z bankiem? Boję się utraty majątku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani opisu wynika, Pani mąż zaciągnął kredyt dla osób fizycznych w wysokości 150 tys. zł. Z kolei Pani, jako małżonka kredytobiorcy, wyraziła pisemną zgodę na zaciągnięcie kredytu przez męża.

 

Z powyższego wynika, iż kredytobiorcą jest wyłącznie Pani mąż, z kolei Pani jako jego małżonka wyraziła jedynie zgodę na zaciągnięcie kredytu przez męża. Oznacza to, iż stroną umowy jest wyłącznie Pani mąż, a zatem wszelkie zmiany treści umowy w postaci aneksów zależą wyłącznie od zgody banku oraz Pani męża. Jednocześnie, jeżeli w umowie przewidziano możliwość odstąpienia od umowy, takie odstąpienie będzie wyłącznie skuteczne, jeżeli zostanie złożone przez Pani męża lub bank.

 

Konsekwencje prawne zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

 

W tym miejscu należy wskazać, iż w myśl art. 31 § 2 „do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

Mając na uwadze teść powyższych artykułów, wskazać należy, iż w przypadku niezaspokajania banku przez Pani męża, bank będzie uprawniony do zaspokojenia się zarówno z majątku osobistego Pani męża, jak i Państwa majątku wspólnego.

 

Wspominała Pani, że została Pani skłoniona podstępem do podpisania zgody na zaciągnięcie kredytu, a mąż wprowadził Panią w błąd co do warunków kredytu. W myśl art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli”. Niemniej jednak w chwili podpisywania zgody na zaciągnięcie kredytu, wszelkie warunki kredytu były Pani znane i w mojej ocenie nie zachodzą przesłanki do uchylenia się od skutków podpisania zgody na zaciągnięcie kredytu przez Pani męża.

 

Podsumowując, obecnie obowiązujące przepisy prawa w okolicznościach przez Panią przedstawionych nie przewidują możliwości skutecznego odwołania Pani zgody na zaciągnięty przez Pani męża kredyt bankowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 3 =

»Podobne materiały

Majątek a powtórne małżeństwo

Jestem wdowcem i zamierzam ponownie poślubić kobietę, która też jest wdową. Oboje posiadamy po dwoje dzieci z poprzednich małżeństw. Posiadamy także dobra w postaci nieruchomości itp. Czy po zawarciu małżeństwa współmałżonka będzie miała prawo do zdobytego przeze mnie wcześniej majątku? Czy należy c

Przesłanki unieważnienia małżeństwa – małżeństwo z obcokrajowcem

Pół roku temu wyszłam za mąż za Turka, ślub był cywilny. Męża zaprosiłam do Polski, bo tu postanowiliśmy mieszkać, mąż ma ważną wizę. Niestety, musiało upłynąć trochę czasu zanim okazało się, że nie jest zainteresowany życiem w prawdziwej rodzinie. O moim istnieniu nigdy nie powiedział swojej rodzin

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność małżonka osoby, która złamała prawo

Kilka miesięcy temu dokonałam rozdzielności majątkowej z moim mężem (w formie aktu notarialnego). Prowadzę działalność gospodarczą, mąż jest moim pracownikiem. Niedawno okazało się, że pieniądze służbowe przetracił na hazard. Sprawa została zgłoszona policji i mężowi grozi kara w zawieszeniu. Proszę
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »