Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie do spółki z o.o. udziałowców i wniesienie wkładów

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 03.10.2019

Na skutek przekształcenia z działalności jednoosobowej powstała spółka z o.o. z kapitałem zakładowym 5000 zł z pięcioma niepodzielnymi udziałami po 1000 zł każdy. Chcę wprowadzić do spółki 2 udziałowców, którzy chcą wnieść po 50 tys. zł udziałów każdy, jednocześnie ja również chcę podnieść swój udział do tej samej wysokości. Ostatecznie ma powstać spółka z kapitałem zakładowym 150 000 zł. Jaka powinna być kolejność postępowania i jakimi dokumentami się to przeprowadza (np. akt notarialny) i jak należy to zgłosić i w jakim momencie do KRS? Czy wpłaty podnoszące kapitał spółki mogą być wykorzystane do obrotu w spółce przed rejestracją w KRS i na jakich zasadach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wprowadzenie do spółki z o.o. udziałowców i wniesienie wkładów

Fot. Fotolia

Planuje Pan działania, w wyniku których:

 

  1. kapitał zakładowy spółki zwiększy się do kwoty 150 000 zł,
  2. w spółce będzie 3 wspólników, a każdy z nich będzie miał w kapitale zakładowym 50 000 zł.

 

Cel założony przez Pana wymaga podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze utworzenia nowych udziałów oraz ich objęcia przez Pana oraz nowych wspólników.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., co do zasady, wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Dla swej skuteczności, czynność ta wymaga podjęcia, w formie aktu notarialnego, uchwały wspólników na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów, o ile umowa spółki nie ustanawia warunków surowszych.

 

Z mocy art. 261 Kodeksu spółek handlowych przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. stosuje się odpowiednio m.in. przepisy dotyczące wkładów niepieniężnych, obowiązujące przy zakładaniu tej spółki. Skutkuje to tym, iż, jeżeli nowe udziały mają być pokryte wkładem niepieniężnym, „umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport (wkład niepieniężny), jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów” (art. 158). Trzeba zebrać dane wspólników (imiona, nazwisko, daty urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego). Udać się do notariusza i ustalić z nim termin protokołowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz złożenie przez wspólników oświadczenia o objęciu nowych udziałów.

 

Na tym zgromadzeniu podjęte byłyby uchwały: o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 150 tys. zł; sposobie podwyższenia – edycja nowych udziałów (ile i o jakiej wartości nominalnej); o tym, że udziały będą objęte przez Pana oraz nowych wspólników ze wskazaniem ich liczby, wartości nominalnej oraz wartości łącznej; jaki będzie wkład. Nadto uchwała o tym, że wyłącza się dotychczasowym wspólnikom prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów ze wskazaniem liczby udziałów. Jednocześnie trzeba wskazać, co do jakiej liczby udziałów prawo pierwszeństwa będzie przysługiwać dotychczasowemu wspólnikowi (czyli Panu).

 

W następnej kolejności podjęta byłaby uchwała o zmianie umowy spółki. Warto również, aby notariusz (tylko ten raz) przygotował tekst jednolity umowy spółki (jest to niezbędne celem przesłania go do sądu KRS).

 

Notariusz może zaproponować inną kolejność podejmowanych uchwał. Przygotuje także ich treść. W trakcie NZW można dokonać zmian w składzie zarządu. Po odbyciu NZW- Pan oraz pozostali wspólnicy powinni złożyć oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – w formie aktu notarialnego. Pan i nowi wspólnicy powinni dokonać wpłaty na kapitał zakładowy – wtedy zarząd zgłaszając zmiany będzie mógł złożyć prawdziwe oświadczenie, że wpłaty na kapitał zakładowy zostały dokonane (a jest to wymagane). Zarząd musi wpisać zmiany w księdze udziałów oraz przygotować nowa listę wspólników.

 

Do KRS-u należy zgłosić przeprowadzone zmiany umowy spółki, nowych wspólników, ewentualnie zmiany w składzie organów spółki (zarząd), być może powołanych prokurentów. Można to zrobić za jednym zamachem, ale nie późnej niż 7 dni od podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki.

 

Dokonuje się tego na odpowiednim druku: KRS-Z3, plus: KRS-ZE (bowiem każdy z nich będzie miał co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym i podlega ujawnieniu w KRS), KRS-WK (ewentualnie w razie zmian w zarządzie); KRS-ZL9 ewentualnie w razie powołania przez zarząd prokurenta): wtedy także jego pisemna zgoda ze wskazaniem adresu do doręczeń).

 

Do wniosku trzeba dołączyć: akt notarialny z odbycia NZW (z uchwałami oraz tekstem jednolitym); wskazanie adresów do korespondencji członków zarządu (osób reprezentujących spółkę), pisemną zgodę na powołanie w przypadku zmian w zarządzie, Informację o adresach do doręczeń osób powołujących zarząd (czyli wszystkich wspólników), oświadczenie zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników, nową listę wspólników.

 

Podwyższony kapitał spółki oraz zmiana umowy zaczyna obowiązywać dopiero po wpisaniu tych zmian w KRS-ie. W związku z tym nie jest możliwe oficjalne wykorzystanie wpłat na kapitał od razu, bowiem do czasu wpisania zmian do KRS spółka ma kapitał zakładowy w dotychczasowej wysokości. A skoro czegoś nie ma, to nie jest formalnie możliwe korzystanie z tego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki