.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.04.2011

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66 tys. zł od rodziców. Czy urząd skarbowy może zażądać wyjaśnień, skąd mam takie środki na koncie, skoro nie pracuję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urząd skarbowy w każdej chwili może zapytać Pana o posiadane środki i źródło finansowania swoich wydatków. Nie da się przewidzieć, z jakiego powodu może zostać przeprowadzona kontrola; przyczyną może być donos, kontrola z urzędu czy np. znaleziona umowa sprzedaży w trakcie kontroli przedsiębiorcy, u którego nabywał Pan coś wartościowego. Do momentu, gdy nie nabywa Pan nieruchomości, prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale istnieje; jeśli nabyłby Pan nieruchomość, to skontrolowanie Pana jest tak prawdopodobne, że graniczy z pewnością, z mocy prawa bowiem notariusze przesyłają odpisy aktów notarialnych do urzędów skarbowych.

 

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Nie ma więc wątpliwości, iż mamy do czynienia z szeregiem darowizn, które na Pana rzecz wykonali rodzice. Proszę pamiętać, że opodatkowaniu podlega, w omawianym przypadku, nabycie darowizny o czystej wartości przekraczającej 9637 zł od każdego z rodziców.

 

W ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadzono zwolnienie z podatku, z którego może Pan korzystać; art. 4a ust. 1 wskazuje, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pan względem rodziców jest właśnie zstępnym), jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2,
  2. udokumentują – w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

By zgodnie z prawem środki, które Pan posiada, wydatkować, należałoby je opodatkować podatkiem od spadków i darowizn (wraz z odsetkami).

 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (art. 54 § 1) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + X =

28.08.2020

Sprawdziłbym jeszcze wątek obowiązku utrzymania przez rodziców niepracującego studenta.

andyoo

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »