Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpisanie zadatku do aktu notarialnego na poczet zakupu nowego domu od dewelopera

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.09.2019

Jak zapisać notę w akcie notarialnym (umowa przedwstępna zakupu nowego domu od dewelopera), kiedy teraz daję zaliczkę 30% (150 tys. zł), a resztę wpłacę do końca sierpnia (czyli 350 tys. zł)? Termin ten jest maksymalny i uzależniony od szybkości sprzedaży naszego mieszkania i szybkości uzyskania kredytu. Jak zapisać, aby tylko w razie przyczyn losowych nie stracić tych pieniędzy, tzn. 150 tys., gdybyśmy do końca sierpnia z powodów od nas niezależnych nie mogli kopic tego domu? Na jaką sumę może się zabezpieczyć deweloper, czy jest to kwestia indywidualna? I jak to wygląda w praktyce? Czy zaliczki przepadają? Dodam, że deweloper chce iść na rękę.v


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę może od tego, że wyjaśnię, czym jest zaliczka, a czym zadatek, bo odnoszę wrażenie, że Pani nazywa zadatek, zaliczką bo gdyby miała to być zaliczka, to by Pani nas nie pytała o kwestie podane w pytaniu.

 

Zaliczka co do zasady jest zwrotna, ma ona charakter kredytowy, czyli jeżeli umowa dochodzi do skutku, zaliczkę zalicza się na poczet ceny, zaś jeżeli umowa zostaje rozwiązana, to zaliczka podlega zwrotowi.

 

Natomiast to, o czym Pani pisze i czego standardowo – z racji ochrony jego interesów – wymaga w przypadku umów przedwstępnych deweloper, to zadatek. Sądzę zatem, że rozmawiała Pani z drugą stroną o zadatku, a tylko nazywa to zaliczką. O zadatku mówi art. 394 Kodeksu cywilnego, więc na początek go Pani zacytuję:

 

„§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony”.

 

To, o czym Pani pisze w pytaniu, to sytuacja z paragrafu pierwszego, czyli np. z przyczyn leżących po Pani stronie nie dochodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej, a zatem deweloper miałby, co do zasady, prawo do zatrzymania kwoty wpłaconej mu jako zadatek. Aczkolwiek jak stanowi przepis, ma to zastosowanie tylko wówczas, gdy strony się inaczej nie umówią.

 

W opisanym przez Panią przypadku najlepiej zatem umówić się na zaliczkę – bez żadnych innych zapisów, co oznaczać będzie, że podlega ona albo zaliczeniu na cenę albo zwrotowi, choć, tak jak wspomniałam, standardem jest w takich przypadkach zadatek, a nie zaliczka, ale skoro deweloper idzie Pani na rękę, może warto spróbować.

 

Jeżeli jednak miałby to być zadatek, to należałoby się umówić na zapis w stylu, że kwota zadatku podlega zwrotowi również wówczas, gdy przyczyna niezawarcia umowy przyrzeczonej kupna–sprzedaży nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie kupującego, ale przezeń niezawinionych, takich jak np. choroba, śmierć, zdarzenie losowe, którego nie dało się wcześniej przewidzieć i inne podobne niezawinione przyczyny.

 

Ja mogę tylko zaproponować coś takiego, natomiast musi Pani to uzgodnić z deweloperem i przedstawić notariuszowi, bo to do niego należy ostateczne zapisanie takich uzgodnień. W każdym razie winno to iść w tę stronę.

 

Wysokość zadatku jest różna i jest to kwestia indywidualna, najczęściej spotykam chyba ok. 20%, ale widywałam też 10 czy 5, można tę kwotę bez przeszkód negocjować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 9 =

»Podobne materiały

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostatec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »