.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpisanie orzeczenia sądu do ksiąg wieczystych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.09.2017

Sprawa dotyczy wpisania orzeczenia sądu do ksiąg wieczystych. Dawno temu rodzice wybudowali dom z dziadkami. Jako spadkobierca po rodzicach posiadam akt notarialny własności tej nieruchomości, ale pojawił się spadkobierca (wnuczek), który twierdzi, że na niego niegdyś dziadek przepisał majątek, czyli część domu rodziców. Powołuje się na orzeczenie sądu z 1997 r., którego nie wiedziałem (znam tylko numer), a z którego ma wynikać, że tylko połowa domu była rodziców. Co gorsza, ten wnuczek zupełnie nie uznaje mojego prawa do własności, twierdzi, że wszystko jest jego. Sprawdziłem jego księgę wieczystą i jako właściciel widnieje on, ale w dalszych rubrykach zanotowane jest to orzeczenie sądu. Jak można odzyskać to orzeczenie sądu i wpisać je do księgi wieczystej tego wnuczka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany stan faktyczny rodzi wiele pytań, na które należałoby uzyskać odpowiedzi. Zatem proszę zacząć od uporządkowania faktów. Czyli: czy przeprowadził Pan sprawę spadkową po rodzicach? Kto należy do kręgu spadkobierców ustawowych po rodzicach? Czy posiada Pan księgę wieczystą lub nr elektronicznej księgi wieczystej?

 

Natomiast co do wspomnianego orzeczenia sądu – nie powinno być problemu z jego odzyskaniem. Jeżeli nie brał Pan udziału w postępowaniu, zawsze może Pan wykazać interes prawny w uzyskaniu wspomnianego orzeczenia, powołując się na fakt konieczności przeprowadzenia sprawy o zniesienie współwłasności. Sąd powinien wydać Panu takie orzeczenie po opłaceniu wniosku (6 zł za stronę). Po uzyskaniu orzeczenia powinien Pan złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Wniosek składa się na formularzu KW-WPIS. Do wniosku należy załączyć (zależnie od sytuacji) np.:

 

 • akt notarialny,
 • orzeczenie sądu,
 • decyzję administracyjną,
 • inny dokument stanowiący podstawę wniosku.

 

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego należy uiścić opłatę stałą w kwocie 200 złotych. Z kolei od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis (100 zł).

 

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. Z kolei od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 • praw osobistych i roszczeń,
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,

 

Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 

 • założenie księgi wieczystej,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,
 • sprostowanie działu I–O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi wyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton