.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wpis do KRK członka zarządu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.03.2018

Nasza spółka postanowiła powołać na członka zarządu Pana Tadeusza. Pan Tadeusz, jak się dowiedzieliśmy, ma wpis w KRK, został on skazany prawomocnym wyrokiem pozbawienia wolności za niszczenie mienia. Kara skończyła się w 2010 roku, minęło od tamtej pory ponad 6 lat. Czy pan Tadeusz może zostać członkiem zarządu i czy KRS nie odrzuci wniosków, widząc wpis do KRK, czy jest tak że po upływie 5 lat bez względu na wpis w KRK może już być powołany na członka zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie wymogów, jakie musi spełnić osoba, która ma zostać członkiem zarządu spółki handlowej, reguluje art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 5852 , art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

 

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie”.

 

W opisie problemu wskazał Pan, że kandydat na członka zarządu został skazany za przestępstwo przeciwko mieniu. Przestępstwa przeciwko mieniu reguluje rozdział XXXV Kodeksu karnego, a więc jest to przestępstwo, które zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółęk handlowych wyklucza możliwość pełnienia funkcji członka zarządu.

 

Proszę jednak zauważyć, że zgodnie z art. 18 § 3 zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. W opisie wskazał Pan, że okres odbywania kary zakończył się w 2010 r. W rezultacie zakaz pełnienia funkcji członka zarządu już nie obowiązuje. W konsekwencji Pan Tadeusz może zostać członkiem zarządu Państwa spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl