Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpadka drogowa mojego taty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.05.2016

Mój ojciec prowadził samochód pod wpływem alkoholu, pierwszy pomiar – 0.34, drugi – 0.28 w wydychanym powietrzu. Dochodzi do tego przekupstwo (próba) na kwotę 150 zł. Jak można argumentować prośbę o zmniejszenie kary? Tata ma prawo jazdy 20 lat, nigdy nie był karany, ma dobrą opinię i jest świetnym kierowcą.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii, stanowią przepisy Kodeks karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy ojciec miał wynik podawany w promilach, czy mg na 1 dm3. Wskazuję na dm3, albowiem co do zasady w tej jednostce podawane są wyniki z alkomatu. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie dla Pana ojca.

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu zachodzi, gdy:

 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Stan nietrzeźwości, o którym mowa w art. 178a K.k., istnieje wówczas, jeżeli zawartość alkoholu wynosi 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Sąd zgodnie z art. 42 § 2 K.k. orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju. Praktyka zna przypadki, w którym wobec oskarżonego będącego zawodowym kierowcą, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, pozostawiając tym samym możliwość prowadzenia innych pojazdów mechanicznych. Wskazać należy także, iż w przypadku przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 1 K.k. kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania orzekana jest w sytuacjach skrajnych. Zazwyczaj sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju na określony czas, grzywnę. Okres, na który zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany, zazwyczaj pokrywa się z wynikiem poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu bądź stężeniem alkoholu we krwi.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 K.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 K.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

W mojej ocenie, z uwagi na wskazania co do ilości spożytego alkoholu, zasadne jest wnoszenie o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa na okoliczność ustalenia, czy Pana ojciec mógł nie mieć świadomości znajdowania się w stanie nietrzeźwości.

 

Praktyka pokazuje, iż długość, na którą orzekany jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdu określonego rodzaju, jest proporcjonalna do poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu lub alkoholu we krwi.

 

Istotne jest jednak skupienie się na okolicznościach zdarzenia, które mogą doprowadzić w swych skutkach do uniewinnienia albo umorzenia postępowania przygotowawczego. Jeżeli Pana ojciec nie przyznaje się do popełnionego czynu (nie miał świadomości stanu nietrzeźwości, co poparte winno być zasadami doświadczenia życiowego), należy dążyć do powołania dowodu z opinii biegłego toksykologa.

 

Do czasu ewentualnego postawienia ojcu zarzutu sprawa toczy się in rem, czyli w sprawie. Z momentem przedstawienia zarzutu postępowanie toczy się in personam. Ciężar udowodnienia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości spoczywa na Prokuraturze. Z treści Pana opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 Kodeksu postępowania karnego niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Biegły toksykolog jest bowiem w stanie wyliczyć, czy w okresie od zakończenia spożywania alkoholu do chwili zatrzymania osiągnięcie stanu poziomu alkoholu w którym znajdował się Pana ojciec w chwili sprawdzenia alkomatem jest możliwe, czy też stanowi swoistego rodzaju anomalię. W mojej ocenie wersja, którą Pan przedstawia, będzie musiała zostać sprawdzona przez biegłego.

 

Jak podnosi się w literaturze „omawiany występek ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Słusznie pisze R.A. Stefański, że nie można przypisać sprawcy popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a, w wypadku gdy miał podstawy sądzić, że spożyty przez niego alkohol – ze względu na znaczny upływ czasu – uległ spaleniu, a nie nastąpiło to z powodu zbyt powolnego metabolizmu, o którym sprawca nie wiedział (zob. Przestępstwa..., s. 401)” (Andrzej Marek, Komentarz do art.178a Kodeksu karnego, 01.03.2010).

 

Gorzej przedstawia się sytuacja związana z łapówką. Zgodnie z 229 § 1 K.k. „kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Zasadne jest jednak zwrócenie uwagi na § 2, zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

W mojej ocenie Pana tato za drugi czyn może spodziewać się kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat, a możliwe będzie podjęcie walki o przyjęcie kwalifikacji z art. 229 § 2 K.k., a nie 229 § 1 K.k.

 

Jeżeli nie udałoby się uchylić od odpowiedzialności z art. 178a § 1 K.k., wówczas kara w mojej ocenie może oscylować około 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grzywnę w kwocie 1000 zł i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów kat. B na okres 1 roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czas na wystawienie mandatu

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako

Jak nie dać oszukać się firmie windykacyjnej?

Wczoraj dostałam listem poleconym nakaz zapłaty mandatu sprzed 9 lat. Wysłała to jakaś firma windykacyjna z Wrocławia. Niemożliwe, żebym była we Wrocławiu samochodem 9 lat temu, nie pamiętam też żadnych mandatów! Wyczytałam, że podobno takie firmy oszukują ludzi, a nawet współprac
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »