Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wolny dzień na żądanie z powodu choroby dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.03.2013

Kilka dni temu, w niedzielę, miałam awaryjną sytuację w domu – musiałam jechać z dzieckiem na pogotowie, a potem do szpitala. Zgodnie z rozkładem czasu pracy miałam zacząć tego dnia swoją zmianę o 20. Około godziny 18 zadzwoniłam do bezpośredniej przełożonej, mówiąc, że nie mogę pojawić się w pracy i chcę skorzystać z wolnego dnia na żądanie. Przełożona powiedziała, że nie mam do tego prawa i będę mieć nieusprawiedliwioną nieobecność. Dodam, że miałam jeszcze 3 dni urlopu. Co teraz powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że mowa o dniu, który był Pani dniem pracy zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Tego dnia, 2 godziny przed rozpoczęciem pracy, powiadomiła Pani swoją bezpośrednią przełożoną o zamiarze pozostania w domu.

 

Z treści Pani pytania nie wynika, jaka była treść złożonego przełożonej oświadczenia woli. Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 1672 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), zgodnie z którym „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Pracownik może zgłosić żądanie udzielenia czterech dni urlopu w jakiejkolwiek formie, bowiem przepis tego nie precyzuje, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, co należy rozumieć, że może to zrobić do końca swojej dniówki roboczej. Wątpliwości budzi natomiast charakter złożonego oświadczenia woli. Zastosowanie w niniejszej sprawie ma art. 65 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p., zgodnie z którym „oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje”.

 

Innymi słowy, jeżeli w trakcie rozmowy z przełożoną dała Pani w jakikolwiek sposób do zrozumienia, iż zamierza skorzystać z przysługującego urlopu wypoczynkowego, w mojej ocenie winno być to potraktowane jako wniosek o udzielenie urlopy na żądanie na podstawie art. 167K.p.

 

Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z urlopu może zostać dokonane w dowolnej formie: osobiście, telefonicznie lub nawet e-mailem. Co do zasady pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądnie. Odmowa udzielenia dnia wolnego na żądanie może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych, np. kiedy pracodawca powołuje się na art. 8 K.p., a więc wówczas gdy pracownik korzysta ze swojego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego. Podkreślenia wymaga fakt, że przełożona już w chwili zawiadomienia o skorzystaniu z dnia wolnego na żądanie winna wskazać na treść art. 8 K.p. Jeżeli tego nie zrobiła, w mojej ocenie późniejsze traktowanie nieobecności w pracy jako nieusprawiedliwionej jest nieuzasadnione, a to z uwagi na okoliczność pozostawania przez Panią w świadomości uzyskania zgody na urlop na żądanie. Z treści Pani pytania nie wynika nadto, aby bezpośredni przełożony kontaktował się z Panią w po godz. 20:00 w celu nakazania przybycia do pracy.

 

Wskazać nadto należy na treść art. 282 § 1 pkt 2 K.p., zgodnie z którym „kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

 

Niezbędne w przedmiotowej sprawie jest zatem ustalenie treści prowadzonej przez Panią z przełożoną rozmowy. Jeżeli bowiem w chwili złożenia wniosku o udzielenie urlopu na żądanie zgłoszonego przed rozpoczęciem pracy nie zgłosiła ona żadnych zastrzeżeń, powołując się przy tym na art. 8 K.p., art. 100 § 2 pkt 4 K.p., w takiej sytuacji późniejsze traktowanie nieobecności jest nieuzasadnione. W mojej ocenie w chwili obecnej powinna Pani porozmawiać z bezpośrednim przełożonym, wskazując jednocześnie na treść powyższych rozważań. Jeżeli pracodawca nie zechce dokonać zmiany wpisu w dzienniku obecności w pracy, może Pani złożyć zawiadomienie o łamaniu praw pracownika do Okręgowej Inspekcji Pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus zero =

»Podobne materiały

Praca w sobotę – czy należy się za nią dzień wolny?

Przedmiotem mojego pytania jest praca w sobotę. Pracujemy bowiem w firmie po 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz w 2 soboty w miesiącu, również po 7 godzin. Nie mamy wolnego za te soboty, bo jak pracodawca mówi: „oddaje nam te zaległe godziny w tygodniu i dlatego pracujemy ni

 

Prawo do urlopu ojcowskiego

11 miesięcy temu urodziło mi się dziecko. Byłem wtedy zatrudniony w firmie na czas nieokreślony. Kilka miesięcy później podjąłem pracę w innej firmie na umowę o pracę. Czy w związku z tym mogę wziąć urlop ojcowski w obecnej firmie? W podaniu o urlop napisałem oświadczenie, że z urlopu nie korzystałe

 

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego

Od dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Obecnie mieszkam za granicą. Jak mam załatwić kwestię urlopu macierzyńskiego? Do kogo i kiedy składa się wnioski? Jaki jest nowy wymiar urlopu, co oznacza „urlop rodzicielski”?

 

Krótkie umowy a ekwiwalent za urlop

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy. W jednej z firm zatrudniamy osoby na umowę o pracę na 1 etat. Pracodawca–użytkownik twierdzi, że jeżeli zamiast umowy na 1 miesiąc damy pracownikowi 4 umowy tygodniowe, to wówczas nie musimy płacić takiej osobie ekwiwalentu za urlop. Osobiście się z tym nie

 

Przekazanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 14 tygodniach podstawowego urlopu macierzyńskiego, matka może się go zrzec na rzecz ojca dziecka. Czy to prawo przysługuje także wtedy, gdy matka rodzi drugie dziecko, będąc na urlopie wychowawczym (na pierwsze dziecko) i nie przechodzi na urlop macierzyński t

 

Urlop dla kelnerki

Pracuję jako kelnerka w systemie 12/12 po dwa dni na dwa dni wolne. Mam wątpliwości odnośnie mojego urlopu. Przysługuje mi 26 dni, pracodawca wpisuje mi ciągiem dni urlopu – nawet w te dni, kiedy mam wolne. Czy ma takie prawo? Twierdzi, że muszę mieć ciągłość podczas urlopu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »