.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i zamiana mieszkania

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 12.06.2012

Czy jest możliwe, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie chciała dokonać zamiany mieszkania, które mi wynajmuje, z powodu niedawnej śmierci żony? Zmieniła się liczba lokatorów i obawiam się, że dostanę przydział na mniejszy lokal – czy to możliwe. Czy aby tego uniknąć, jedynym wyjściem jest wykup tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszoną problematykę podzielę przy udzielaniu odpowiedzi na dwie grupy pytań, aby wyjaśnić kwestie przez Pana w nich zgłoszone:

 

  1. Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może dokonać zamiany mieszkania?
  2. Czy obecnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może zamienić mi mieszkanie na mniejsze?

 

Ad 1.

Tak, na gruncie ustawy z 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ma taka możliwość. Oto bowiem bezdyskusyjnie od strony administracyjnoprawnej i stosunków własnościowych zajmowany przez Pana lokal kwaterunkowy stanowi własność Skarbu Państwa, którym zarządza Wojskowa Agencja Mieszkaniowa:

 

„Art. 14. 1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność. (…)

 

Art. 15. 1. Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 14 ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich”.

 

Skutkiem powyższego jest wyłączna (ograniczona jedynie ustawą) gestia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi (w tym zamiany mieszkań):

 

„Art. 17. 1. Agencja gospodaruje mieniem w szczególności (…)”.

 

I tu następuje szereg wyliczeń zdefiniowanych na zasadzie listy otwartej, aby zgromadzić wszelkie zachowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, do których jest legitymowana. Oczywiście Pana decyzja stanowi legalny tytuł do zajmowanego lokalu, a kwaterunek stały winien rodzić poczucie bezpieczeństwa i stabilności sytuacji mieszkaniowej. Jednak na gruncie regulacji wspomnianej ustawy bardziej prawdopodobna wydaje się zasadna woluntaryzmu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i labilności sytuacyjnej niż pełnego poczucia niezmienności przedmiotowej decyzji. Proszę mnie dobrze zrozumieć – nie chodzi o eksponowanie gestii ustawowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i „straszenia” na zasadzie „gdybania”; chodzi po prostu o potencjalne możliwości Agencji w tym zakresie. Prawda jest taka, że dopóki Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zarządza Pana mieszkaniem jako własnością Skarbu Państwa, dopóty nigdy i nikt nie da Panu 100% gwarancji „nietykalności”, bowiem byłoby to sprzeczne z regułą gospodarowania przez WAM zasobami mieszkaniowymi pozostającymi własnością państwa. Wiem jednak dobrze, że praktyce nie oznacza to jakiegokolwiek automatyzmu. Teraz więc – przy kolejnych Pana pytaniach bardziej odniosę się do znanej mi praktyki niż teorii wynikającej z materii ustawowej.

 

Rzeczywiście, jedynym gwarantem bezpieczeństwa lokalowego w zakresie niepodlegania decyzjom Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (w tym ewentualnej zamianie mieszkania) jest wyodrębnienie lokalu z majątku Skarbu Państwa, a tym samym uwolnienie go spod zarządu WAM. Oznacza to po prostu jego wykupienie. Wiem, że mógłby Pan w tej chwili twierdzić, że jest to najprostsza możliwa odpowiedź – nie chodzi jednak o to, abym, idąc „na łatwiznę”, dawała Panu rady w stylu „aby się nie udusić, trzeba miarowo oddychać” – bo to bez sensu. Jednak rzeczywiście – jakkolwiek to zabrzmi, tylko wykup lokalu daje pełne poczucie stabilności locum. Chcę jednakże w całej tej sprawie ukazać inny aspekt praktyczny – oto z dołączonych dokumentów wynika, że mieszkanie zostało przeznaczone przez WAM do sprzedaży w rocznym planie – problem jednak w tym, że miało to miejsce określony czas temu i plany sprzedaży mieszkań ulegały na przestrzeni czasu zmianom. Mam jednak podstawy, aby uważać, że Pana mieszkanie nie jest na tyle niezbędna dla WAM, aby nie istniała możliwość jego wykupienia. Potwierdza to poniżej cytowany przepis nowelizujący, tj. zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1.07.2004r robiąc w zasadach mieszkaniowych WAM prawdziwą rewolucję:

 

„Art.22. (…) 2. Osoby, które nabyły prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, oraz członkowie rodzin, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zajmujący lokale mieszkalne w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w przypadku gdy lokale te są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, w przypadku przekazania do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymują ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, na zasadach określonych w art. 19 ust. 3, a w przypadku niedokonano takiego przekazania podlegają z urzędu przekwaterowaniu do lokalu zamiennego. Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymuje dotację budżetową”.

 

Jeżeli więc powyższy przepis od 2004 r. nie znalazł praktycznego zastosowania, oznacza to, że Pana mieszkanie pozostaje w puli mieszkań do zbycia. Powyższe może rodzić przekonanie, że nikt nie będzie ingerował w istniejący kwaterunek. Tu jednak byłabym ostrożna – normy użytkowe i mieszkalne są ponad ustawą, co z kolei nie musi automatycznie powodować przekwaterowania, jednak może do tego doprowadzić, gdy lokal o większym metrażu, tj. aktualnie przez Pana zajmowany, okaże się niezbędną kwaterą dla innego żołnierza o potrzebach lokalowych temu odpowiadających. Wiem, że wszystko przypomina nieco kwadraturę koła, ale próbuje Panu uświadomić jeden fakt: poszukiwanie rozwiązań tego problemu bez wykupu mieszkania powoduje albo pozostawanie w niepewności, albo skłania do wystąpienia do WAM ze stosownym zapytaniem (co w pewnym sensie może sprowokować Agencję do działań). Oto bowiem, patrząc na sprawę pod kątem „uzupełnienia zakwaterowania” – w myśl ustawy nie może się to dziać bez wiedzy i woli WAM. Ponadto istnieje obowiązek informowania o jakichkolwiek zmianach w podstawie przyznania kwaterunku.

 

Konstatując – może w istocie nikt przez wiele lat nie zaingerowałby w Pana życie przez zainteresowanie lokalem, ale bez żadnej gwarancji ustawowej. To prowadzi do wniosku, że jedynym gwarantem pełnego komfortu stabilności lokalowej jest wykup mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na własność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl