Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wnioski dowodowe

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.06.2013

Przeciwko mojemu bratu toczy się postępowanie karne. Wszystkie dowody świadczą na jego korzyść, sprawa mogłaby się więc szybko zakończyć, niestety jeden ze świadków nie stawia się na rozprawy i nie można ustalić, gdzie przebywa. Czy można w jakiś sposób przyspieszyć zakończenie tej sprawy, np. wnieść o oddalenie wniosku dowodowego? Jak przedłużanie postępowania może wpłynąć na jego koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W postępowaniu karnym dowody przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu.

 

Do aktu oskarżenia oskarżyciel załącza:

 

  • listę osób, których wezwania żąda;
  • wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia domaga się na rozprawie głównej.

 

Oskarżyciel może jednak wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym oskarżony nie zaprzeczył, a które nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Oprócz takiej sytuacji sąd może oddalić wniosek dowodowy tylko wówczas, gdy zachodzą ku temu przesłanki, tj. jeżeli:

 

  1. przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;
  2. okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;
  3. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;
  4. dowodu nie da się przeprowadzić;
  5. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.

 

Ponadto nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie faktu, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.

 

Wyrok można wydać po zamknięciu rozprawy. Natomiast rozprawę można zamknąć dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, a więc po przeprowadzeniu wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które nie zostały oddalone.

 

Na przewodniczącego został bowiem nałożony obowiązek wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy (art. 366 § 1 Kodeksu postępowania karnego – w skrócie: K.p.k.).

 

Musi więc istnieć podstawa, aby sąd mógł oddalić wniosek o przesłuchanie świadka wskazanego w treści pytania, w przeciwnym razie sąd naraża się na uchylenie wydanego wyroku przez sąd II instancji, jeśli oskarżyciel wniósłby apelację pod zarzutem bezpodstawnego oddalenia wniosków dowodowych albo oparcia rozstrzygnięcia na niepełnym materiale dowodowym. W przypadku uchylenia wyroku z wymienionych powodów sprawa najprawdopodobniej byłaby prowadzona od początku.

 

Zgodnie z art. 177 § 1 K.p.k. każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

 

Warto też zwrócić uwagę na kwestię, czy świadek, który nie stawia się na rozprawy, został już przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym (tj. przed wpłynięciem aktu oskarżenia do sądu) przez sąd, prokuratora lub policję. Art. 391 § 1 K.p.k. zezwala bowiem na odczytanie w odpowiednim zakresie protokołów zeznań złożonych poprzednio przez świadka w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, w sytuacji gdy świadek przebywa za granicą lub nie można mu było doręczyć wezwania albo nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód. W takim wypadku można odstąpić od przesłuchania świadka na rozprawie głównej.

 

W zasadzie więc aktualnie tylko sąd może pominąć złożony wniosek dowodowy.

 

Jeśli chodzi o koszty procesu, to zgodnie z art. 626 § 1 K.p.k. w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu. Jeśli Pański brat zostanie uniewinniony, to nie zostanie obciążony kosztami postępowania. Potwierdza to art. 632 K.p.k., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego koszty procesu ponosi w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VII =

»Podobne materiały

Wezwanie do złożenia wniosków dowodowych podczas rozwodu

Rozwodzę się z mężem bez orzekania o winie. Mamy trzyletniego syna. Otrzymałam wezwanie na pierwszą rozprawę i zobowiązanie „do złożenia wniosków dowodowych w celu ustalenia sytuacji bytowej małoletniego dziecka”. Wspólnie z mężem uzgodniliśmy, że syn zostanie ze mną oraz ile będą wynosi

 

Obdukcja lekarska jako dowód

W załączniku przesyłam obdukcję lekarską. Czy taki dokument może być dowodem w sprawie? Czy na podstawie takiej obdukcji można przedstawić akt oskarżenia?  

 

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »