Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zawieszenie postępowania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.08.2013

Złożyłam wniosek o separację bez orzekania o winie. Czy na pierwszej rozprawie można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o separację? Czy w sytuacji jego „odwieszenia” będę ponosiła dodatkowe koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), a także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż złożyła Pani pozew o separację bez orzekania o winie. W chwili obecnej Pani wolą jest zawieszenie tego postępowania.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separację. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, iż małżonek nie żąda ani separacji, ani rozwodu.

 

W chwili obecnej zawieszenie postępowania o separację może nastąpić jedynie na zgodny wniosek stron postępowania, tj. Pani i małżonka.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 178 K.p.c. Zgodnie z tym przepisem „sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron”. Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron dopuszczalne jest także w sprawach małżeńskich. Wyraz temu dał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 marca 1968 r. (sygn. akt III CRN 36/68), zgodnie z którym „zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.) jest dopuszczalne również w postępowaniu w sprawach małżeńskich (art. 425-452 k.p.c.)”.

 

W chwili obecnej należy wystosować pismo do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania o separację z jednoczesnym wskazaniem, iż do ww. wniosku przyłączy się małżonek w odrębnym piśmie procesowym. Na takie pisma sąd winien odpowiedzieć, uwzględniając Państwa wniosek, i wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania.

 

Zaznaczam, iż sąd może zawiesić postępowanie. Ustawodawca w treści art. 178 K.p.c. stanowi, że „sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron”. Innymi słowy, sąd ma alternatywę, tj. może zawiesić, ale nie musi tego uczynić.

 

Zasadą jest jednak zawieszenie postępowania i uwzględnienie woli stron.

 

Jak stanowi K.p.c.:

 

„Art. 179. § 1. W wypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron albo wskutek ich niestawiennictwa lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej dopiero z chwilą podjęcia postępowania.

(…)

§ 3. Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynności podejmowane przez strony, a niedotyczące tych przedmiotów, wywołują skutki dopiero z chwilą podjęcia postępowania”.

 

„Art. 182. § 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron (…), jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu”.

 

Podjęcie zawieszonego postępowania w przypadku jego zawieszenia na zgodny wniosek stron odbywa się za pisemnym wnioskiem o jego podjęcie złożonym nie później niż w ciągu 1 roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. Należy podkreślić, iż początkowym terminem rocznego okresu, po upływie którego sąd umarza postępowanie, jest – zgodnie z art. 182 § 1 K.p.c. – data postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie dzień uprawomocnienia się tego postanowienia.

 

Wznowienie postępowania nie jest natomiast związane z żadnymi kosztami, którymi miałaby Pani zostać obciążona.

 

W chwili obecnej zasadne jest złożenie wniosku przed rozprawą. Pismo winno wskazywać, iż pozwany przystąpi do wniosku w odrębnym piśmie. Wniosek złożony przed rozprawą pozwoli na jego rozpatrzenie na posiedzeniu niejawnym, a to z kolei (przy jego uwzględnieniu) spowoduje odwołanie terminu rozprawy. Oczywiście wniosek może być także złożony na pierwszej rozprawie. Wówczas małżonek będzie mógł bezpośrednio do protokołu zeznać, iż przystaje na takie żądanie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus siedem =

»Podobne materiały

Czy możliwa jest zamiana pozwu o rozwód na separację?

Złożyłam pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża (długi, alkoholizm, znęcanie się nade mną). Jednak po wielu przemyśleniach, ze względów religijnych chciałabym zamienić rozwód na separację. Czy jest to możliwe, skoro sprawa jest już w toku – odbyła się jedna rozprawa? Czy muszę napisać jakie

 

Separacja z alkoholikiem

Moje małżeństwo trwa już ponad 20 lat. Mąż jest alkoholikiem, pracuje tylko dorywczo, nie dokłada się do budżetu domowego. Chciałabym wnieść o separację, a w szczególności chodzi mi o rozdzielność majątkową. Wiem, że mąż dobrowolnie nie zgodzi się na to. Czy jest możliwość takiej separacji (rozdziel

 

Separacja bez orzekania o winie i o sposobie korzystania z mieszkania

Chciałabym uzyskać separację bez orzekania o winie, a także bez orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Mamy z mężem wspólny rachunek bankowy, prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, obydwoje pracujemy zawodowo. Nasz staż małżeński wynosi 25 lat, dzieci są dorosłe. Jesteśmy właścicielami dwóc

 

Umowa ustna przeniesienia własności mieszkania

Ja i żona od wielu lat pracujemy w jednej firmie, przyjaźniąc się z pracodawcą. W zamian za zaangażowanie w rozwój firmy (dzięki naszym działaniom doszło do kilku intratnych kontraktów), pracodawca obiecał nam przeniesienie na nas własności mieszkania, które od niego wynajmujemy. Obietnica miała mie

 

Koszty pogrzebu i nagrobka w sprawie spadkowej

Moja mama dziedziczy po swojej zamarłej siostrze (wdowa – bezdzietna) wraz z drugą siostrą i dziećmi po zmarłej siostrze i zmarłym bracie. W sądzie złożony jest już wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W skład masy spadkowej wchodzi: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz depozyt got

 

Zawieszenie postępowania przez prokuraturę

Dostałam z prokuratury postanowienie o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu podano, że nie znane jest miejsce mojego pobytu. Jest to o tyle dziwne, że od prawie 20 lat nigdzie nie wyjeżdżałam i nie zmieniałam adresu nawet tymczasowo. Cztery dni później zjawił się u mnie dzielnicowy z nakazem ust

 

Praca na pół etatu a podstawowe miejsce pracy

Jestem profesorem tytularnym. Czy pracując na uczelni na pół etatu (umowa o pracę) po zakończeniu okresu mianowania muszę wskazać uczelnię jako podstawowe miejsce pracy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »