Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zasiłek rodzinny

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.07.2012

Złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny. Syn uczy się w gimnazjum, córka w liceum. Mój mąż przebywa za granicą, gdzie pracuje nielegalnie (i do tego tylko dorywczo). Regionalny ośrodek polityki społecznej przysłał mi pismo wzywające do udokumentowania dochodów męża. Nie mogę tego zrobić z przyczyn oczywistych. Jak mam postąpić? Czy jest szansa, abym jednak uzyskała ten zasiłek rodzinny? Mam tylko 30 dni na udokumentowanie dochodów męża.

 

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w art. 5 ust. 1 stanowi, iż zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy dochód rodziny jest to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 

W związku z powyższym, aby ustalić dochód, organ sumuje dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny w roku poprzedzającym rok przyznania świadczenia. W przypadku gdy w okresie od końca poprzedniego roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną wysokość dochodu.

 

Jeżeli natomiast którykolwiek z członków rodziny po zakończeniu poprzedniego roku kalendarzowego uzyskał nowe źródło dochodu i dochód ten uzyskuje nadal w dniu składania wniosku, to do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez tego członka. Taki sposób obliczania dochodu rodziny wynika nie tylko z samej ustawy, ale także z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 

Aby organ mógł obliczyć dochód rodziny, ustawodawca na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy zobowiązał świadczeniobiorcę (czyli Panią) do przedłożenia organowi wraz ze składanym wnioskiem wszystkich niezbędnych danych. W związku z tym jest Pani zobowiązana dołączyć do wniosku m.in. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • wysokości dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  • wysokości należnego podatku.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł należy dołączyć także zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów.

 

Jeżeli nie przedłoży Pani wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu lub na ich podstawie organ nie może ustalić dochodu, wówczas organ wezwie Panią do uzupełnienia tych danych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do wezwania i nieprzedłożenia dokumentacji (art. 24 ust. 2).

 

Na tej podstawie została Pani wezwana przez ROPS do uzupełnienia wniosku o zasiłek rodzinny poprzez dołączenie brakujących zaświadczeń. Okoliczność, czy Pani mąż przebywa i pracuje poza granicami kraju legalnie, pozostaje bez wpływu na Pani obowiązek zastosowania się do wezwania. Jeżeli nie przedstawi Pani organowi koniecznych dokumentów, Pani wniosek – zgodnie z rygorem wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji – nie zostanie rozpatrzony przez organ.

 

W sytuacji gdy poinformuje Pani ROPS, iż nie może przedłożyć wymaganych dokumentów z powodu ich braku, ROPS stwierdzi, iż nie ma możliwości ustalić, czy w sprawie zachodzi tzw. koordynacja i przekaże akta organowi gminy, w której składała Pani wniosek celem załatwienia sprawy. W takiej sytuacji organ gminy, nie mogąc ustalić wysokości dochodu, wyda decyzję odmawiającą przyznania świadczenia na okres zasiłkowy. Od decyzji tej będzie Pani przysługiwało odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, o czym organ poinformuje Panią w pouczeniu pod doręczoną decyzją.

 

Ponieważ nie może Pani przedłożyć dokumentów o wysokości dochodu uzyskanego przez męża za granicą, może się Pani powołać na zapis art. 23 ust. 5a ustawy. Przepis ten stanowi, iż ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.

 

W oświadczeniu takim musi Pani wskazać w sposób szczegółowy, w jakich okresach mąż pracował (od dnia… do dnia…) oraz jakie wynagrodzenie w tym okresie otrzymywał. Jeżeli mąż pobiera Child Benefit, tj. świadczenie wypłacane przez państwo na rzecz dzieci, to również okoliczność tę musi Pani wykazać w oświadczeniu ze wskazaniem, w jakim okresie i w jakiej wysokości świadczenie takie mąż uzyskiwał. Składając oświadczenie zgodnie z wymogami przepisów, musi Pani zawrzeć w nim następującą klauzulę: „Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. W przypadku gdy poda Pani w swoim oświadczeniu fałszywe dane, będzie Pani podlegała odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, tj. karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 6 w związku z § 1 Kodeksu karnego).

 

Najlepiej będzie, jeżeli oświadczenie takie złoży również Pani mąż i prześle je osobiście lub za Pani pośrednictwem do ROPS.

 

Złożenie takiego oświadczenia spowoduje, iż organ gminy w oparciu o zgłoszone w nim dane będzie mógł wyliczyć wysokość uzyskanego dochodu, a następnie wydać decyzję w sprawie.

 

Jeżeli podałaby Pani nieprawdziwe dane we wniosku, a organ w toku działań ustaliłby, iż owe dane nie były prawdziwe, a na ich podstawie została wydana decyzja przyznająca zasiłek rodzinny, kwoty wypłaconych świadczeń będzie Pani zmuszona zwrócić na konto organu.

 

Podsumowując: organ ma pełne prawo żądać od Pani uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni (jest to najdłuższy termin, jaki organ mógł Pani wyznaczyć). Jeśli nie jest Pani w stanie złożyć oświadczenia lub dostarczyć wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, proszę pisemnie zwrócić się do organu z informacją, iż uzupełni Pani wymagane braki w terminie wskazanym (datą dzienną) przez Panią, co pozwoli organowi na zawieszenie postępowania w sprawie do chwili przedłożenia przez Panią dokumentów. Oczywiście w okresie zawieszenia nadal nie będzie wypłacany na Pani rzecz zasiłek rodzinny.

 

Jeżeli chce Pani mieć faktyczne szanse na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, musi Pani przedłożyć dokumenty lub oświadczenia o dochodzie męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Aktualnie uzyskany dochód lub jego utrata może wpływać na prawo do świadczenia rodzinnego

Mam chorą córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności od 2 roku życia. Obecnie dziecko skończyło 10 lat. Pobieram na nią świadczenie pielęgnacyjne. W 2008 roku nie uzyskaliśmy żadnego dochodu, dochód za rok 2009 przekracza próg dochodowy, by ubiegać się o świadczenia, ale obecnie mą

Nienależnie pobrany zasiłek rodzinny

Wszczęto wobec mnie postępowanie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, gdyż w czasie gdy go pobierałam, mąż pracował za granicą. Czy nienależnie pobierałam zasiłek? Co mogę zrobić w tej sytuacji? Załączam całą dokumentację sprawy.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »