Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o założenie księgi wieczystej

W przypadku gdy nabyliśmy odrębną własność lokalu na drodze sądowe albo jeśli sami mamy zamiar założyć księgę wieczystą dla mieszkania własnościowego, wtedy musimy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o założenie księgi? (formularze KW, zaświadczenie dotyczące położenia i powierzchni lokalu, postanowienie sądu znoszące współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu).

 Chcemy z przyjaciółmi kupić działkę w celu postawienia bliźniaka. Gmina wydaje jednak zezwolenia jedynie na domy jednorodzinne dwulokalowe. Na jakim etapie budowy lub kupna można znieść współwłasność, by możliwe było założenie księgi wieczystej dla lokalu? Jak napisać wniosek o założenie księgi wieczystej?

Stan faktyczny, który Pan przedstawił, rozumiem następująco: chce Pan z przyjaciółmi postawić dom jednorodzinny dwulokalowy, a potem znieść jego współwłasność i założyć dla drugiej części domu odrębną księgę wieczystą po to, aby powstał bliźniak. Pyta Pan, w którym momencie można znieść współwłasność tego domu, by możliwe było założenie księgi wieczystej.

Nie ma ustanawianych odrębnych ksiąg wieczystych dla budynków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone dla nieruchomości gruntowych i lokalowych. Już teraz możliwe jest zniesienie współwłasności gruntu i założenie księgi wieczystej. Natomiast jeśli chodzi o ustanowienie odrębnej własności lokalu będącego odrębnym przedmiotem własności i założenie dla niego nowej księgi wieczystej, to musi to być lokal samodzielny.

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, „jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne”. Samodzielność lokalu stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Według powyższego ustawy samodzielny lokal mieszkalny musi:

 1. składać się z zespołu izb (rzadziej jedna izba),
 2. być wydzielony trwałymi ścianami,
 3. znajdować się w obrębie budynku,
 4. być przeznaczony na stały pobyt ludzi,
 5. służyć zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.


Z punktu widzenia przesłanki samodzielności jedna z tych cech ma szczególne znaczenie. Chodzi o to, że samodzielny lokal musi być wydzielony, i to za pomocą trwałych ścian. Oznacza to, że ściany muszą mieć odpowiednią grubość i być sporządzone z właściwych materiałów budowlanych. Nie mogą to być ściany prowizoryczne, nie nadaje się zatem do tego np. dykta; nie mogą też być oddzielone drzwiami, choćby nawet na stałe zamkniętymi.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Nowe technologie wkraczają już do sądów. Jednym z przejawów informatyzacji sądownictwa jest system elektronicznego prowadzenia ksiąg wieczystych. Jak złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej? Na czym informatyzacja ta polega i jak korzystać z elektronicznych ksiąg – o tym szerzej w artykule.

Podstawy prawne:

 • ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów;
 • ustawa z 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.


Ten ostatni akt prawny reguluje przenoszenie treści tradycyjnej (papierowej) księgi wieczystej do systemu informatycznego (tzw. migracja ksiąg). Proces migracji – ze względu na ogromną ilość ksiąg, jak i duży stopień skomplikowania systemu elektronicznego – jest rozłożony w czasie. Niektóre wydziały wieczysto-księgowe są już w pełni zinformatyzowane, w innych wciąż mamy dostęp jedynie do wersji papierowej.

Obowiązuje tzw. dualizm ksiąg wieczystych. Występują one obecnie w dwóch formach: w formie papierowej i w formie elektronicznej. Zasady są następujące:

 • Do systemu informatycznego przenosi się jedynie aktualną treść księgi wieczystej.
 • Natomiast wpisów wykreślonych (czyli generalnie całej „historii” nieruchomości) nie przenosi się! Jest to niezmiernie istotne, gdyż jeśli chcemy poznać całą treść księgi (łącznie z wykreślonymi wpisami), to i tak musimy skorzystać z wersji papierowej – w takim zakresie, w jakim wpisy te zostały wykreślone przed migracją.
 • Od momentu, kiedy migracja została już dokonana, kolejnych wpisów dokonuje się jedynie do księgi elektronicznej, a nie papierowej. Od tego momentu zatem nie ma równoległego prowadzenia ksiąg w obu formach, księgę prowadzi się jedynie w formie elektronicznej.


(...) Gdzie i jak można przeglądać elektroniczną księgę?

Informatyzacja ksiąg wprowadziła dwa niezmiernie istotne ułatwienia.

Po pierwsze, można będzie w każdym sądzie (wydziale wieczysto-księgowym) przeglądać i uzyskać odpisy z jakiejkolwiek księgi wieczystej (w chwili obecnej nie zawsze jest to jeszcze możliwe, gdyż migracja nie została zakończona). Tradycyjnie księgi dla określonych nieruchomości znajdowały się w formie papierowej w sądzie właściwym ze względu na miejsce ich położenia. Oczywiście było to niezbyt wygodne – jeśli np. ktoś zamieszkały we Wrocławiu zainteresowany był nieruchomością warszawską, to albo musiał wysyłać pocztą wniosek o wydanie odpisu (co oczywiście przedłużało sprawę), albo też jechać do sądu warszawskiego. Problem przestanie istnieć, gdyż będzie dostępna jedna baza danych obejmująca wszystkie księgi, która dostępna będzie w komputerach, z których będzie mógł korzystać petent w wydziale wieczysto-księgowym. Przykładowo, w sądzie we Wrocławiu można przejrzeć księgę prowadzoną dla nieruchomości w Białymstoku czy Rzeszowie i uzyskać z niej odpis. Uwaga: zdarza się (choć już coraz rzadziej), iż niektóre sądy odmawiają wydania odpisu z księgi elektronicznej prowadzonej dla nieruchomości położonej poza obszarem właściwości sądu(!), co jest kompletnym zaprzeczeniem idei informatyzacji, która właśnie takim sytuacjom ma zapobiegać.

Po drugie, zmodyfikowano zasady wydawania odpisów z księgi. Odpisy dzielą się na zwykłe (obejmujące aktualną treść księgi) oraz zupełne (obejmujące również wpisy wykreślone, tj. całą historię nieruchomości).    Przeczytaj pełną treść

 

 Co należy zrobić w sytuacji, kiedy akt własności ziemi – potrzebny do założenia księgi wieczystej – uległ zniszczeniu w pożarze i nie ma go także w aktach uwłaszczeniowych znajdujących się w zasobach geodezyjnych? Czy trzeba złożyć nowy wniosek o założenie księgi wieczystej?

Pierwszą czynnością, jaką powinno się zrobić w tej sytuacji, to poszukać aktu własności ziemi w jednostce, która go wydała lub w jej następczyni (np. w gminie), a jeśli to nie przyniesie spodziewanego efektu, to w archiwum państwowym. Jeśli jednak w ten sposób nie uda się ustalić treści aktu, to należy postąpić zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej.

Należy wnieść powództwo do sądu o ustalenie treści dokumentu na podstawie art. 189 K.p.c. Proces ten zmierza do ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości. Wszczęcie procesu następuje na skutek wytoczenia powództwa przez uprawnioną osobę. Sąd nie może działać w takiej sytuacji z urzędu. Powództwo o ustalenie może wytoczyć osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (np. właściciel nieruchomości).

Żądanie zawarte w pozwie powinno być właściwie sformułowane, czyli tak, aby sąd wieczystoksięgowy, dokonując wpisu zgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy na podstawie wyroku sądu cywilnego, nie miał wątpliwości, komu dane prawo majątkowe na nieruchomości przysługuje. Żądanie pozwu powinno zatem wskazywać, kto nabył własność nieruchomości na mocy aktu własności ziemi.

Pozew o ustalenie powinien być należycie opłacony. Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) opłata jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Rozstrzygnięcie sprawy odbywa się jawnie, na rozprawie, po której sąd cywilny wydaje wyrok. Postępowanie dowodowe nie podlega co do zasady ograniczeniom, w przeciwieństwie do postępowania toczącego się przed sądem wieczystoksięgowym, którego wyrok może uwzględniać powództwo lub je oddalać. Sąd cywilny jest związany żądaniem pozwu (przepis art. 321 § 1 K.p.c.).

(...) Wniosek o założenie księgi wieczystej podlega opłacie w wysokości 60 zł na podstawie przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych.

Prawomocne orzeczenie sądu cywilnego ustalające treść aktu własności stanowi dowód przed sądem wieczystoksięgowym, iż osoba składająca wniosek jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie takiego wyroku sąd wieczystoksięgowy dokona wpisu właściciela do księgi wieczystej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Mieszkanie w spadku po rodzicach – jak wygląda postępowanie spadkowe?
(...)Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności na podstawie dziedziczenia pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Nieruchomości nieujawnione w księdze wieczystej
Czy obiekty budowlane niewpisane do księgi wieczystej ani do aktu notarialnego, które jednak istnieją na terenie działki, należą do mnie? Chodzi o mur oraz murowane budynki gospodarcze, prawdopodobnie zbudowane samowolnie po drugiej wojnie światowej. Grunt ten nabyłem od miasta, a teraz chciałbym go wykupić na własność. A co z drzewami? Czy one też stały się moją własnością?

Spadek a wpis do księgi wieczystej
Kiedy dokonać wpisu do księgi wieczystej, czy po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, czy też po dokonaniu działu spadku?

Wyłudzenie pieniędzy i sposób na ich odzyskanie
(...) Postanowienie to doręcza się także spółdzielni mieszkaniowej”. Jeżeli zatem dla danego lokalu spółdzielczego nie jest prowadzona księga wieczysta, to uprawniony (czyli Pan) może złożyć wniosek o dokonanie wpisu, który jest jednocześnie wnioskiem o założenie księgi wieczystej (art. 6268 § 10).

Niepłacenie składek ZUS przez osobę posiadającą firmę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek. Wystawione przez ZUS dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu składek oraz jej wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

Wybrane opinie naszych klientów:

Dzięki za pomoc. Czytając wcześniej opinie o was, nie dowierzałam, że jesteście tacy dobrzy, ale teraz, po otrzymaniu porady, muszę przyznać, że jesteście świetnie zorganizowani.

Powodzenia,

Irena

Bardzo profesjonalna obsługa i naprawdę fachowe doradztwo. Odpowiedź mi wiele wyjaśniła i dalej będę korzystać z tych usług, bo sprawa, o którą pytałam, nie była prosta, więc wolę, by prowadził tą sprawę specjalista, więc sukces murowany.

Pozdrawiam,

Krzysztofa

Otrzymałam niezbędną poradę i wyjaśnienia na każde zagadnienie w moim kłopocie i najmniejszą wątpliwość – za kwotę, na którą mogłam sobie pozwolić, bo na prawnika miejscowego nie stać mnie niestety! Już poleciłam Wasz serwis przyjaciółce z problemami finansowymi – alimentacja, podziały po rozwodach, darowizny itp. Cieszę się, że trafiłam tu i dziękuję za okazaną mi pomoc i pomocy ciąg dalszy. Na pewno – jeżeli zajdzie taka potrzeba – skorzystam z Waszego profesjonalnego serwisu!

Dziękuję –

Lidia

Pan Jakub Bonowicz okazał się profesjonalistą, w prosty i zrozumiały sposób dla mnie wytłumaczył mi wszytko czego dotyczył mój problem. Odpowiedź dostałem bardzo szybko a na pytania pomocnicze odpowiadał praktycznie po 15 min. Bardzo polecam wszystkim użytkownikom internetu mającym problemy prawne, na pewno ta tej stronie znajda zadowalającą odpowiedź.

Jackit

Tak powinna działać dobra firma – profesjonalnie, szybko, za przyzwoite pieniądze. Świetny kontakt mailowy. Odpowiedzi wyczerpujące i poparte przepisami. Polecam usługi eporady24.pl.

Rafał

Fachowa i rzetelna informacja. Tak piszą wszyscy i to jest prawda. Ja chcę dodać cos więcej: ZAUFANIE – dotyczy to obu stron. Wysyłając nasze pieniądze, ufamy, że otrzymamy informację. Otrzymujemy ją, wysyłając tylko kopię lub zdjęcie „papierka” potwierdzającego wpłatę. Spróbujcie to zrobić, kupując bilet lotniczy!

Pozdrawiam i życzę wielu klientów,

Mariola

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiej odpowiedzi - obawiałam się trochę, że otrzymam tonę paragrafów i prawniczy żargon - a tu - proszę: wyczerpująca, dokładna, napisana zrozumiałym językiem analiza sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi gorąco :)

Pozdrawiam

Beata

Eporady24 to strzał w dziesiątkę!!! Jestem pod wielkim wrażeniem, Pan Jakub Bonowicz udzielił odpowiedzi wykraczającej poza polskie prawo, a odpowiedź ta była wyczerpująca, rzetelna i konstruktywna. Wyjaśnione zostały wszystkie nękające mnie kwestie. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Jolanta

Bardzo fachowa i szybka porada. Nasza sprawa stała w miejscu 2 lata. Po zasięgnięciu porady w tym serwisie sprawa ruszyła wreszcie z miejsca i wiem, co dalej robić.

Pozdrawiam,

Irena

Bardzo dziękuję za porady, które mi dużo pomogły w mojej sprawie. Sąd uwzględnił moje argumenty, które doradzał mi Pan Krzysztof Bigoszewski. Jeszcze raz dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Piotr

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »