Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o warunkowe zawieszenie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.07.2012

Zostałem przyłapany na przyjmowaniu narkotyku. Robiłem to pierwszy raz, więcej nie mam zamiaru. Poddałem się dobrowolnie karze, otrzymałem grzywnę. Wyrok skazujący utrudniłby mi znalezienie pracy. Czy mogę złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie lub umorzenie kary?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawo karne przewiduje warunkowe umorzenie postępowania lub warunkowe zawieszenie wykonania kary. Obie instytucje zostały omówione poniżej.

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt II AKa 249/2006, LexPolonica nr 1518704, Krakowskie Zeszyty Sądowe 2007/3, poz. 60:

 

„Przedmiotem czynu polegającego na bezprawnym posiadaniu środków odurzających musi być co najmniej taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która wystarczy przynajmniej na jednorazowe ich użycie przez jedną osobę w celach innych niż medyczne w dawce przyjętej czy uznawanej jako typowa dla danego środka odurzającego lub substancji psychotropowej”.

 

Z kolei „miarą »znaczności« w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 1997 r. Nr 75 poz. 468 ze zm.), jak i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485) może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość” (wyrok Sądu Najwyższego o sygn. akt II KK 47/05).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeśli zaś chodzi o warunkowe umorzenie postępowania, oznacza ono obalenie domniemania niewinności. Podejmując taką decyzję, sąd bowiem ustala, że sprawca dopuścił się przestępstwa, którego popełnienie mu zarzucono, a decyzja w tym przedmiocie powoduje obciążenie sprawcy negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z konieczności wywiązania się z nałożonych nań obowiązków.

 

Sformułowanie „sąd może” oznacza także, że zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, w wypadku spełnienia wszystkich przewidzianych przez ustawę przesłanek, jest prawem, ale nie obowiązkiem sądu.

 

Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W ten sposób ustawodawca ujmuje związek pomiędzy podlegającymi ustaleniu przesłankami odnoszącymi się do sprawcy przestępstwa, a pozytywną prognozą co do jego przyszłego zachowywania się (pozytywną prognozą kryminologiczną). W związku z tym, sąd czyni przedmiotem rozważań:

 

  • postawę sprawcy,
  • jego warunki osobiste oraz
  • jego dotychczasowy sposób życia.

 

Na podstawie dokonanych w tym przedmiocie ustaleń sąd musi rozważyć, czy zasadne jest przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Oceniając postawę sprawcy, sąd bierze pod uwagę okoliczności, w jakich wszedł on w kolizję z prawem, w szczególności to, czy przestępstwo jest w jego życiu zdarzeniem epizodycznym, czy też wyrazem jego stosunku do dóbr chronionych prawem, tzn. dobra (dóbr), które swoim przestępstwem zaatakował. Nie bez znaczenia jest także jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa, ewentualne naprawienie wyrządzonej szkody oraz gotowość do pojednania się z pokrzywdzonym.

 

Ocena warunków osobistych sprawcy wymaga poddania analizie jego cech charakteru, wrażliwości, cech osobowościowych, w szczególności tych, które zdecydowały o wejściu na drogę przestępstwa. Przez warunki osobiste należy także rozumieć okoliczności związane z jego życiem, tzn. warunki materialne, mieszkaniowe, rodzinne, środowiskowe. Oceniając te warunki, sąd powinien opierać się między innymi na opiniach środowiskowych oraz opiniach z miejsca pracy.

 

„»Dotychczasowy sposób życia sprawcy« obejmuje częściowo te same okoliczności, które pozwalają na ocenę jego postawy. Chodzi tu przede wszystkim o okoliczności związane z życiem oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa. Przy ocenie tej przesłanki należy wziąć pod uwagę wcześniej popełnione przez oskarżonego przestępstwa, pamiętając, iż uprzednie skazanie za przestępstwo umyślne wyklucza dopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania” (M. Bojarski M i in. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

 

Te argumenty należy wskazać sądowi z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania, a także Pana plany na przyszłość, podjęcie pracy, można także „zagrać” nieco na litości, wskazując, iż będzie Pan musiał podjąć pracę ze względu na sytuację rodzinną i majątkową.

 

Niestety nie przewidzimy tu jakiejkolwiek szansy na pozytywne rozpatrzenie. Jedyne, co mogę zaproponować, to możliwie najszerzej uzasadnione pismo (wniosek o warunkowe zawieszenie), ale warto byłoby do niego dołączyć no opinie od osób cieszących się zaufaniem publicznym (sołtys, ksiądz, wykładowca, opiekun, wychowawca szkolny, policjant). Może to wydać się zabawne, ale naprawdę warto się tym podeprzeć, bo sąd na to zwraca uwagę.

 

Jeśli zostanie orzeczona kara i warunkowe zawieszenie jej wykonania – będzie Pan figurował w rejestrze karnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności po 12 miesiącach odroczenia jej wykonania

Chciałabym zasięgnąć porady w sprawie mojego brata. Brat dostał wyrok w zawieszeniu za udział w bójce, niestety w czasie tego zawieszenia wdał się w kolejną bójkę. Karę w zawieszeniu odwieszono. Wówczas mój brat złożył podanie o odroczenie wyroku. Rozpatrzono je przychylnie. Potem udało mu się jeszcze dwa razy przełożyć wykonanie wyroku (w sumie od decyzji o odwieszeniu kary minęło 9 miesięcy). Teraz został poinformowany przez prokuratora, że jest to ostatnie przełożenie wykonania kary. Prawdopodobnie wkrótce dostanie wezwanie do stawienia się w więzieniu (wyrok 4 miesiące). Jakie są możliwości uniknięcia kary, na przykład zamiany na inną: pieniężną, pracę w czynie społecznym? Niepokojące jest również to, że brat nie ma żadnych dokumentów dotyczących jego sprawy. Czy jako skazany ma prawo wglądu w akta i na jakiej zasadzie (może tylko je przeczytać czy też skopiować)?

Odroczenie odbycia kary więzienia

Otrzymałem wezwanie do zakładu karnego na okres trzech miesięcy (miałem zgłosić się 20 marca). Złożyłem wniosek o odroczenie na okres sześciu miesięcy, ale sprawa odbędzie się dopiero 25 czerwca – wtedy moja kara już by się zakończyła. Co jeszcze mogę zrobić, by odroczyć pobyt w więzieniu? Jestem jedynym żywicielem rodziny.

Jak uniknąć odwieszonej kary więzienia?

Dwa lata temu dostałem wyrok orzekający pozbawienie wolności w zawieszeniu. Ze względu na drugie przestępstwo, popełnione pół roku temu, pierwszy wyrok został odwieszony. Czy mogę starać się o zamianę kary na grzywnę lub o kaucję? Czy mogę odbyć karę w areszcie śledczym lub być z niej zwolnionym? Jak powinienem postąpić, by nie odbywać kary więzienia?

Oskarżenie o taki sam czyn, za jaki orzeczono wyrok w zawieszeniu

Zostałem oskarżony o współudział w kradzieży z włamaniem. Rok temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu (za ten sam czyn). Czy mam szansę nie pójść do więzienia? Dodam, że skradzione rzeczy wróciły do właściciela, a ten nie wniósł sprawy do sądu.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »