Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 24.09.2013

Posiadam działkę pozbawioną dostępu do drogi publicznej. Rozwiązaniem tego problemu jest ustanowienie służebności na fragmencie sąsiedniej działki. Niestety właściciel sąsiedniej nieruchomości stale przebywa w USA i unika kontaktu ze mną. Nie posiadam jego adresu w USA. W domu tego człowieka mieszka jego córka, która jednak nie jest właścicielem i „nie chce się mieszać”. Jak napisać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, aby nie został on odrzucony z powodu braków formalnych (tj. braku adresu właściciela sąsiedniej nieruchomości)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm., w skrócie K.p.c.) dotyczące postępowania nieprocesowego. Jest to o tyle istotne, że wymogi formalne wniosku w postępowaniu nieprocesowym reguluje art. 511 § 1 K.p.c., zgodnie z którym:

 

„Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie”.

Co musi zawierać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Zatem wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej musi zawierać co najmniej:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej),
 4. osnowę wniosku (petitum, żądanie),
 5. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 7. pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,
 8. wymienienie załączników,
 9. załączenie odpisów wniosku z załącznikami dla uczestników postępowania,
 10. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 11. numer PESEL lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną,
 12. wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna,
 13. wskazanie na właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

 

Z powyższego wynika, że musi Pan podać oznaczenie miejsca zamieszkania stron, a więc także uczestnika postępowania, którym niewątpliwie będzie właściciel nieruchomości typowanej przez Pana na nieruchomość obciążoną służebnością gruntową drogi koniecznej.

 

Zatem podanie adresu jest niezbędne, np. w celu doręczenia Pana wniosku uczestnikowi postępowania.

 

Wyjściem jest zawnioskowanie – na podstawie art. 510 § 2 zdania trzeciego K.p.c. – do sądu bezpośrednio we wniosku o wyznaczenie kuratora absentis (dla zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane). Aby sąd się do tego wniosku przychylił – i jednocześnie w celu zmniejszenia szans na zwrot wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej – należy uprawdopodobnić okoliczność, że miejsce pobytu uczestnika postępowania nie jest znane. Należy napisać w związku z tym, że aktualnie działką włada córka uczestnika, uczestnik wyjechał do USA i nie wiadomo, gdzie aktualnie w USA przebywa.

 

*Stan prawny z dnia 31.07.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton