Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o urlop zdrowotny

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 22.10.2012

Czy mogę złożyć wniosek o urlop zdrowotny, czyli płatny urlop dla poratowania zdrowia? Pracuję jako kustosz w bibliotece uniwersyteckiej, rektor przywrócił 36-dniowy urlop wypoczynkowy dla kustoszy zatrudnionych drogą mianowania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie a art. 134 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać 2 lat”.

 

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiego urlopu dla poratowania zdrowia oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielania tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.12.2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi akademickiego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz. 817).

 

Urlopu udziela rektor, na wniosek o urlop zdrowotny, złożony przez nauczyciela akademickiego. Do wniosku o urlop zdrowotny nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy ani prowadzić działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za czas płatnego urlopu oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Szczegółowy tryb udzielania urlopu określa statut.

 

Zgodnie z art. 108 „nauczycielami akademickimi są

 

  • pracownicy naukowo-dydaktyczny;
  • pracownicy dydaktyczni;
  • pracownicy naukowi;
  • dyplomowani bibliotekarze;
  • dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej”.

 

Zgodnie z art. 113 „dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

 

1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;

2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej”.

 

Jeśli więc spełnia Pan warunki, o których mowa w art. 108 i 113, to jest Pan nauczycielem akademickim w myśl ustawy, zatem ma Pan prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, oczywiście jeśli spełnia Pan kryteria z art. 134 ust. 5. Przy odpowiedzi pozytywnej – może Pan złożyć wniosek o urlop zdrowotny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 2 =

»Podobne materiały

Urlop dla poratowania zdrowia a prowadzenie działalności gospodarczej

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Chciałbym wziąć urlop dla poratowania zdrowia (mam przewlekle chore stawy), jednak nie mogę na ten czas zawiesić działalności gospodarczej, którą prowadzę niezależnie od pracy w szkole. Co zrobić, aby uniknąć odwołania z urlopu?

 

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela – czy dyrektor może go nie udzielić?

Jestem nauczycielem polonistą z 21-letnim stażem, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin (18) do 31 sierpnia. Od 1 września dyrektor zaplanował mi 17 godzin, czyli niepełny etat. Z końcem sierpnia lekarz wysyła mnie jednak na urlop dla poratowania zdrowia na rok (12 miesięcy). Czy dyrektor udzieli m

 

Urlop na żądanie bez zgody pracodawcy

W dniu 7 stycznia pracownik poinformował mnie ustnie o urlopie na żądanie w dniu 9 stycznia. Odmówiłem, ponieważ nieobecność pracownika w tym dniu szkodziłaby interesom firmy. Dodatkowo wydałem ustnie polecenie służbowe pracy w sobotę z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Ponieważ pracownik odmó

 

Druga ciąża na urlopie macierzyńskim

Na początku roku założyłam własną działalność gospodarczą. W październiku urodziłam dziecko i w tej chwili jestem na rocznym urlopie macierzyńskim. Obecnie podejrzewam, że jestem w ciąży. Czy w takim wypadku będę mieć drugi urlop macierzyński? Czy jeżeli ciąża potwierdzi się to mam przerwać obecny m

 

Wysłanie pracowników na zaległy urlop

W zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów. Pracodawca wysłał prośbę do wszystkich pracowników, aby złożyli wnioski urlopowe. Kilku z nich nie złożyło wniosków. Są to osoby, które posiadają znaczną ilość urlopu z lat ubiegłych. Jak mogę wysłać tych pracowników na chociażby zaległy urlop?

 

Wypłata za urlop niewykorzystany z powodu choroby

Sprawa dotyczy wypłaty za urlop niewykorzystany z powodu choroby. Jestem wychowawcą placówki oświatowej nieferyjnej, zatrudnionym przez mianowanie. Po wylewie przebywałem na zasiłku chorobowym, a po wykorzystaniu wszystkich 182 dni zasiłku – przebywałem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po uzna

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »