.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o urlop zdrowotny

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 22.10.2012

Czy mogę złożyć wniosek o urlop zdrowotny, czyli płatny urlop dla poratowania zdrowia? Pracuję jako kustosz w bibliotece uniwersyteckiej, rektor przywrócił 36-dniowy urlop wypoczynkowy dla kustoszy zatrudnionych drogą mianowania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie a art. 134 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymywania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać 2 lat”.

 

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiego urlopu dla poratowania zdrowia oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielania tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.12.2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi akademickiego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz. 817).

 

Urlopu udziela rektor, na wniosek o urlop zdrowotny, złożony przez nauczyciela akademickiego. Do wniosku o urlop zdrowotny nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy ani prowadzić działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za czas płatnego urlopu oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Szczegółowy tryb udzielania urlopu określa statut.

 

Zgodnie z art. 108 „nauczycielami akademickimi są

 

  • pracownicy naukowo-dydaktyczny;
  • pracownicy dydaktyczni;
  • pracownicy naukowi;
  • dyplomowani bibliotekarze;
  • dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej”.

 

Zgodnie z art. 113 „dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

 

1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;

2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej”.

 

Jeśli więc spełnia Pan warunki, o których mowa w art. 108 i 113, to jest Pan nauczycielem akademickim w myśl ustawy, zatem ma Pan prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, oczywiście jeśli spełnia Pan kryteria z art. 134 ust. 5. Przy odpowiedzi pozytywnej – może Pan złożyć wniosek o urlop zdrowotny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton