Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o urlop wypoczynkowy i wychowawczy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 02.04.2010

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Przez osiem miesięcy ciąży przebywałam na zwolnieniu lekarskim, od momentu porodu – na urlopie macierzyńskim, który planowo kończy się w połowie kwietnia. Przygotowałam już wniosek o dodatkowe dwa tygodnie urlopu (zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy), ale chciałabym jednocześnie złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy za rok 2009 i 2010 (po 26 dni), a po nim od razu rozpocząć urlop wychowawczy. Czy wysłanie wniosków do pracodawcy listem poleconym jest wystarczające, czy powinnam otrzymać potwierdzenie otrzymania zgody na te urlopy? Mogę mieć z tym problem, ponieważ szef mnie unika. Pismo wysłałam listem poleconym priorytetowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia wymiaru oraz sposobów wykorzystania urlopu wypoczynkowego określona jest dziale 7, rozdziale 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.).

 

Zgodnie z art. 165 K.p. „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu [...] urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”.

 

Jeżeli więc nie wykorzystała Pani w zeszłym roku urlopu wypoczynkowego ze względu na chorobę oraz urlop macierzyński, jest Pani uprawniona do wykorzystania należnego Pani urlopu w roku bieżącym.

 

W tym miejscu należy pamiętać o dyspozycji art. 168 K.p., zgodnie z którym „urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego”.

 

Zobowiązuje to pracodawcę do skierowania Pani na urlop w przepisanym terminie pod rygorem uznania działania pracodawcy za naruszenie Pani praw jako pracownika.

 

Ponieważ prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się z początkiem roku kalendarzowego, może Pani wnioskować również o urlop za rok 2010.

 

Zgodnie z art. 163 § 3 K.p., skoro wnosi Pani o urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, pracodawca jest związany Pani wnioskiem urlopowym w zakresie terminu urlopu wypoczynkowego. Jest więc Pani uprawniona, za uprzednim zgłoszeniem tego faktu pracodawcy, do udania się na urlop. Przemawiają za tym względy prawidłowej wykładni, gdyż pracodawca nie ma wtedy uprawnień do odmowy udzielenia urlopu we wskazanym przez Panią terminie bądź do odwołania Pani ze wskazanego urlopu.

 

Doktryna także zakłada, że pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wypoczynkowego w pełnym należnym wymiarze, mimo iż wie o tym, że pracownica zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego.

 

Po zakończeniu urlopu wypoczynkowego, na podstawie własnego wniosku (art. 186 § 4 K.p.), może się Pani udać na urlop wychowawczy, na okres nie dłuższy jednak niż 3 lata.

 

Zarówno oświadczenie o udaniu się na urlop wypoczynkowy, jak i oświadczenie o udaniu się na urlop wychowawczy stanowią oświadczenia woli.

 

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”.

 

Należy przez to zrozumieć, że powinna Pani otrzymać potwierdzenie odebrania stosownej korespondencji. Sugerowaną formą jest zastosowane przez Panią wysłanie korespondencji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Zakładając, że przesyłka zostanie odebrana, ta forma przesyłu informacji wyczerpuje przesłanki skutecznego doręczenia oraz utwierdza Panią o fakcie i terminie odbioru treści w liście zawartych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - VI =

»Podobne materiały

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

 

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawił

 

Praca na zwolnieniu lekarskim

Czy przebywając na zwolnieniu z powodu ciąży, lub później na urlopie macierzyńskim, mogę podjąć pracę na umowę zlecenie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »