Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaległego razem z bieżącym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.06.2010

Czy mogę złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaległego (za rok 2009) razem z bieżącym urlopem za 2010 rok? Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim i chciałbym od razu po jego zakończeniu wykorzystać te urlopy. Rozumiem, że wystarczy złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego i mogę udać się na urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zakończeniu przebywania na zwolnieniu lekarskim złożył Pan pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.

 

Pragnę jednak zwrócić Pańską uwagę na bardzo istotną kwestię: mianowicie pracownik nie może sam decydować, kiedy i w jakim wymiarze wykorzysta przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Dotyczy to zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego. Pracodawca nie jest związany wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego złożonym przez pracownika.

 

Potwierdza to bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii.

 

W wyroku z dnia 05.12.2000 r. (I PKN 121/00) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego za dany rok do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez zgody pracodawcy”.

 

Warto też odnotować wyrok SN z 15 marca 2001 r. (I PKN 306/00): „Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy”. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że samowolne wykorzystywanie bez zgody przełożonego urlopu wypoczynkowego jest oczywistym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Takie samowolne powstrzymanie się od wykonywania pracy może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy), co w konsekwencji może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.

 

Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 1998 r. (I PKN 99/98), gdzie stwierdził, że „samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. W takiej sytuacji wykorzystanie urlopu w oznaczonym terminie wymaga porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem”.

 

Za aktualny należy uznać pogląd Sądu Najwyższego, według którego „przy braku planu urlopów wypoczynkowych samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu nie usprawiedliwia nieobecności pracownika” (wyrok SN z 13.05.1998 r., I PKN 99/98). Sąd Najwyższy uznał, że zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a ich terminy muszą być uzgadniane między pracownikiem a pracodawcą. W przypadku braku planu urlopów konieczna jest każdorazowa akceptacja osoby uprawnionej przez pracodawcę do udzielania urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może sam sobie udzielić urlopu wypoczynkowego. Fakt, że został złożony wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, nie może być więc traktowany jako uzgodnienie terminu i wymiaru urlopu.

 

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 10.11.1998 r. (I PKN 364/98). Przyjął mianowicie, że korzystanie przez pracownika z prawa do urlopu w sytuacji, gdy z powodu długotrwałej nieobecności w pracy nie został objęty planem urlopów, nie może nastąpić w dowolnym czasie, bez zgody pracodawcy.

 

Zgoda pracodawcy może być wyrażona w sposób dorozumiany, zwłaszcza wówczas, gdy zgodnie z ustalonym zwyczajem istniejącym u tego pracodawcy pracownik może udać się na urlop zgodnie ze złożonym wnioskiem, jeżeli pracodawca wyraźnie się temu nie sprzeciwił. Jeżeli jednak takiego zwyczaju nie ma, to – jak wspomniałem już wcześniej – pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy.

 

Skoro w przedmiotowej sprawie pracodawca odmówił Panu udzielenia urlopu wypoczynkowego, to udając się na ten urlop wbrew woli pracodawcy, naraża się Pan na zarzut ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, co w konsekwencji może skutkować Pańskim zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 10 =

»Podobne materiały

Dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu za urlop

Czy pracodawca ma prawo wypisywać pracownikowi urlop bezpłatny, jeśli przysługuje mu urlop płatny, i obiecywać, że dostanie ekwiwalent przy następnej wypłacie?

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla absolwenta studiów, który kilka lat pracował

Okresy mojej nauki: technikum (1997-2002), studium policealne (2002-2004), studia (2004-2008). Okresy pracy: 2002-2004 oraz 2007-2008 (firma X), 2008-2009 (firma Y), 2009 do teraz (firma Z). Jaki powinien być w tej sytuacji wymiar urlopu wypoczynkowego? Prosiłbym o dokładne przeanalizowanie spr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »