.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.08.2011

Nasz ojciec od wielu lat jest alkoholikiem, nie chce się leczyć. Czy my jako dzieci możemy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i starać się o przymusowe leczenie odwykowe ojca? Zależy nam, by rozpoczął walkę z nałogiem.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawę o ubezwłasnowolnienie należy rozgraniczyć ze sprawą o przymusowe leczenie. Wprawdzie obie one są sprawami dotyczącymi kwestii rodziny i problematyki okołorodzinnej, jednak proceduralnie oba zagadnienia muszą być rozpatrywane oddzielnie.

 

Podstawę prawną dla postępowania o przymusowe leczenie reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Możecie Państwo, jako najbliższa rodzina, wystąpić z wnioskiem o przymusowe leczenie. W tym celu należy udać się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i złożyć stosowny wniosek. Zgodnie bowiem z treścią art. 25 ustawy „na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy”. „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego” (art. 24).

 

„Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. W razie gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy” (art. 27).

 

Postępowanie ma charakter nieprocesowy, a Państwa obecność nie jest konieczna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus jeden =

22.08.2017

no i co daje ta komisja ?przymusowe leczenie to pic na wodę nie ma takiego jeśli alkoholik nie chce sie leczyc takie mamy chore prawo

ookkii

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »