Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 18.07.2012

Mój brat (29 lat) jest narkomanem. Cała rodzina się o niego martwi. Niby chce się leczyć, ale podejmowane do tej pory działania były nieskuteczne. Sądzę, że powinien znaleźć się w ośrodku zamkniętym, którego nie będzie mógł opuścić na własne życzenie. Nie wiem tylko, jak doprowadzić do takiej sytuacji. Czy pomocne będzie ubezwłasnowolnienie brata? Czy warto złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doprowadzenie do przymusowego leczenia osoby uzależnionej od narkotyków jest bardzo trudne. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje w stosunku do osób pełnoletnich możliwości skierowania na leczenie bez ich zgody. Taka możliwość istnieje w stosunku do osób niepełnoletnich.

 

Co do zasady, ubezwłasnowolnienie też nie jest sposobem na zmuszenie danej osoby do leczenia, choć w przypadku zaistnienia dodatkowej przesłanki może ku temu prowadzić.

 

Przesłanki pozwalające na ubezwłasnowolnienie wskazuje art. 13 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Przepis ten stanowi:

 

„Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

 

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską”.

 

Jak wynika z treści art. 13 K.c., przesłanką podstawową całkowitego ubezwłasnowolnienia, charakterystyczną dla tej instytucji, jest kwalifikowana niemożność kierowania swoim – szeroko rozumianym – postępowaniem przez osobę fizyczną, czyli dysfunkcja mentalna wywołana ściśle określonymi przyczynami. Słowo „niemożność” wskazuje na brak mentalnego, świadomego kontaktu z otoczeniem i na brak możliwości intelektualnej oceny swojej sytuacji.

 

Zatem nie będzie podstawą do ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej od narkotyków wola rodziny do zmuszenia tej osoby, aby podjęła terapię, gdy ona tego nie chce.

 

Jeżeli Pana brat potrafi pokierować swoim postępowaniem, orzeczenie ubezwłasnowolnienia jest niedopuszczalne. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje na konieczność dokonania przez biegłego psychiatrę szczegółowej oceny zdolności kierowania swoim postępowaniem opartej „na gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania, kontaktów z ludźmi, w stosunkach rodzinnych, w pracy itp.” (por. postanowienie SN z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71).

 

Inaczej mówiąc, chcąc doprowadzić do przymusowego leczenia brata, mogą Państwo złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, ale trzeba będzie wykazać, że na skutek uzależnienia od narkotyków nie potrafi on pokierować swoim postępowaniem, a ostatecznie decydujące zdanie w tej kwestii będzie miał biegły psychiatra.

 

Wniosek o orzeczenie ubezwłasnowolnienia, zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, może zgłosić:

 

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
  2. jej krewni w linii prostej (rodzice i dzieci) oraz rodzeństwo.

 

W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy. Sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z opinii biegłego psychiatry. Wnioskodawca już we wniosku powinien uprawdopodobnić stan zdrowia uczestnika wskazujący na brak możliwości pokierowania swoim postępowaniem.

 

Jeżeli ustaną przyczyny ubezwłasnowolnienia, sąd uchyli postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.

 

Można próbować doprowadzić do przymusowego leczenia osoby uzależnionej od narkotyków na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Przepisy wspomnianej ustawy pozwalają na przebadanie przez lekarza psychiatrę i na hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym wbrew woli osoby uzależnionej, jeżeli swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub swojego otoczenia.

 

Doradzałbym zatem wezwać karetkę w momencie, kiedy brat będzie znajdował się pod wpływem narkotyków. Nawet jeżeli po krótkiej hospitalizacji brat zostanie wypuszczony, proponowałbym powtórzyć parę razy taki „manewr”. Jeśli w ten sposób brat zostanie kilkakrotnie hospitalizowany – nawet krótkotrwale – będą Państwo mieć dowód na brak możliwości pokierowania swoim postępowaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus IX =

»Podobne materiały

Śmierć ojczyma a urlop okolicznościowy

Mam pytanie dotyczące przysługującego urlopu okolicznościowego w razie śmierci ojczyma. Pełnoletniemu pracownikowi zmarł ojczym, jego matka cztery lata temu wzięła ślub. Czy z mocy prawa obecny małżonek matki automatycznie staje się ojczymem i czy w związku z jego śmiercią przysługują pracownikowi 2

 

Wniosek jednego rodzica o ubezwłasnowolnienie dziecka

Czy jeden rodzic może wnioskować o ubezwłasnowolnienie częściowe pełnoletniego dziecka (upośledzonego w znacznym stopniu – posiadam jednak tylko kopię orzeczenia), jeśli ma utrudniony kontakt z małżonkiem?

 

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Czy kobieta, która przed urzędnikiem stanu cywilnego podała fałszywe dane dotyczące biologicznego ojca dziecka, może ponieść jakąś karę? Pytanie dotyczy również mężczyzny podającego się za ojca dziecka, który był świadomy, że nim nie jest, a mimo to potwierdził nieprawdę w akcie urodzenia dziecka.

 

Ubezwłasnowolnienie osoby po udarze mózgu

Mój tata jest po udarze mózgu. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie mówi, nie porusza się, jest w stanie leżącym i wymaga całodobowej opieki. Czy taka osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona? Kto powinien zostać opiekunem? Czy może być dwóch opiekunów – ja i siostra?

 

Jak zapobiec ubezwłasnowolnieniu?

Brat mojego męża chce ubezwłasnowolnić swoja matkę, aby oddać ją do domu starców. Mój mąż się nie zgadza, ale jego brat pomimo to podobno oddał sprawę do sądu o ubezwłasnowolnienie. Co możemy zrobić, żeby zapobiec ubezwłasnowolnieniu?

 

Stan prawny przepisu dotyczącego przedawnienia hipoteki przymusowej

Jaki jest stan prawny przepisu dotyczącego przedawnienia hipoteki przymusowej w związku zakwestionowaniem braku takiego przedawnienia przez TK orzeczeniem SK 40/12? Na dzień dzisiejszy orzeczenie posiada status jako niewykonane. Czy można przy takim przedawnieniu powoływać się skutecznie na to właśn

 

Kiedy można nadać wyrokowi sądu klauzulę wykonalności?

Kiedy można nadać wyrokowi sądu klauzulę wykonalności? Czy zgodne z prawem było nadanie klauzuli wykonalności 5 dni od ogłoszenia wyroku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »