Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Nie wiesz jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie!

 Zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy”.


Natomiast § 2 stanowi: „krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego”.

Zgodnie z § 3 powyższego artykułu „wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie”.

Zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych”.

Natomiast według § 2 tegoż artykułu „w sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu”.

W oparciu o przedstawiony przez Panią skrótowy opis sytuacji faktycznej oraz mając na względzie przede wszystkim treść art. 545 Kodeksu postępowania cywilnego, należy stwierdzić, że wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe może zgłosić: małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jej krewni w linii prostej (dzieci, wnuki itd., a także m.in. rodzice, dziadkowie), przedstawiciel ustawowy.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w razie braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej (np. dziecko) oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy.


Stąd więc ewentualny wniosek złożony przez brata męża (jako syna) jest formalnie dopuszczalny, a skutecznie złożony prowadzi do wszczęcia postępowania w sprawie ubezwłasnowolnienia.

W świetle przedstawionych przez Panią faktów warto jednak pamiętać, a być może również uświadomić brata męża, że kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze (tzn. wiedząc, że wniosek ten nie zostanie uwzględniony przez sąd) lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do 1000 zł (art. 545 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

Pragnę w tym miejscu Panią uspokoić: o wszczętym postępowaniu musi zostać poinformowana osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Tak więc nie ma ryzyka, że sąd orzeknie cokolwiek bez wiedzy matki Pani męża, a w konsekwencji i bez wiedzy Państwa.

Co więcej, gdy tylko matka Pani męża otrzyma informację o ewentualnym wszczętym postępowaniu w sprawie o ubezwłasnowolnienie, to Pani mąż może napisać do sądu wniosek o dopuszczenie go do sprawy w charakterze uczestnika postępowania – jako syna osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Uczestnik postępowania zaś jest informowany przez sąd o każdej rozprawie, może brać udział w rozprawach, składać wnioski i oświadczenia ustnie na rozprawie, jak i pisemnie poza rozprawą, słowem – może aktywnie brać udział w sprawie, na czym – jak rozumiem – Pani mężowi zależy, aby dać wyraz temu, że nie zgadza się z wnioskiem brata.

Ryzyko wydania przez sąd rozstrzygnięcia nieodpowiadającego sytuacji, w tym orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, pomimo braku ku temu podstaw jest znikome, gdyż osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd zawsze musi wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Wysłuchanie odbywa się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa, przy czym mąż jako uczestnik postępowania będzie mógł być obecny. Innymi słowy, w toku postępowania osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także przez psychologa.

Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.    Przeczytaj pełną treść

 

 Zgodnie z art. 552 § 2 K.p.c. „Sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe”.

W niniejszym wypadku występuje właśnie sytuacja, że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe, zatem sąd nie powinien odrzucić wniosku, tylko zwrócić się o dokumentację do szpitala (oczywiście należy to wskazać we wniosku).   Po drugie – opinie biegłych lekarzy. Zgodnie z art. 553 § 1 K.p.c. osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez dwóch biegłych: lekarza psychiatręlub neurologa, a także przez psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego albo rozwoju umysłowego osoby, której wniosek dotyczy, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie się tej osoby.

Po trzecie – wysłuchanie osoby, której wniosek dotyczy. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Jeśli nie ma możliwości porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, to stwierdza się to w protokole, po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu (art. 547 § 3 K.p.c.).

Co do zasady czynności te przeprowadza się w sądzie, w wyjątkowych wypadkach możliwe jest ich przeprowadzenie gdzie indziej, jeśli stan zdrowia przesłuchiwanego na to nie pozwala. Wynika to z art. 151 K.p.c. – posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza budynkiem tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sadowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego, wydziału cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy, a w razie gdy osoba ta nie ma miejsca zamieszkania – do sądu miejsca pobytu (obecnym miejscem pobytu matki Pani męża jest DPS). Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych – art. 544 § 1 i 2 K.p.c.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  3. przedstawiciel ustawowy.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ubezwłasnowolnienie
Artykuł omawia zagadnienia związane z ubezwłasnowolnieniem i tym, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie męża
Mój mąż ciężko zachorował. Z powodu nowotworu bardzo dziwnie się zachowuje. Obawiamy się o bezpieczeństwo swoje, jak również sąsiadów, gdyż mąż zrobił samodzielnie coś w rodzaju pistoletu. Często grozi nam, że wyprzeda lub rozda wszystko, co tylko będzie mógł. Jak zapobiec dysponowaniu majątkiem wspólnym przez chorego męża? Czy da coś powiadomienie policji? Nie mamy umowy o rozdzielności majątkowej.

Ubezwłasnowolnienie członka rodziny i obowiązki opiekuna prawnego
Złożyłam dokumenty o ubezwłasnowolnienie brata, który jest po ciężkim urazie mózgu i jest alkoholikiem. Mieszka sam, wymaga opieki. Jego stan ciągle się pogarsza, ulega licznym wypadkom. Chciałabym, by trafił do domu opieki, ale on się na to nie zgadza. Jakie będą moje prawa i obowiązki, jeżeli brat zostanie ubezwłasnowolniony, a ja będę jego opiekunem prawnym? Brat posiada mieszkanie własnościowe i dostaje zasiłek z opieki społecznej.

Ubezwłasnowolnienie częściowe dziecka niepełnosprawnego
Mam dwoje dzieci. Starszy syn (ma 20 lat) jest niepełnosprawny. Sprawia wiele problemów – sam podpisuje umowy z dostawcami telewizji satelitarnej (dla kolegów), wybija szyby sąsiadom, robi nam długi; zachowuje się bardzo nieodpowiedzialnie. Czy mógłbym ubiegać się chociaż o częściowe ubezwłasnowolnienie syna? Dodam, że moja żona nie przyjmuje do wiadomości stanu naszego syna i nie chce się na to zgodzić.

Przymusowe leczenie lub ubezwłasnowolnienie dorosłej córki
Nasza córka jest ciężko chora na anoreksję. Ma 27 lat, mieszka w innej miejscowości, gdzie wpadła w nałóg (narkotyki). Była leczona psychiatrycznie, ale przerwała terapię. Jest na granicy życia i śmierci, musimy jej jakoś pomóc – choć wbrew jej woli (wchodzi w grę przymusowe leczenie). Próbowała też popełnić samobójstwo i grozi, że znowu to zrobi. Co możemy zrobić w granicach prawa?

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Do tej pory korzystałem z porad kancelarii adwokackich. Nigdy żadna kancelaria adwokacka nie udzieliła mi porad tak jasnych i zrozumiałych jak EPORADY 24. Poza tym udzielone odpowiedzi na pytania mam w formie pisemnej i w każdej chwili mogę do nich wrócić. Dziękuję i pozdrawiam.

Józef

Dzięki serwisowi w końcu sprawy ruszyły. Dodaliście mi pewności i pchnęliście wiatr w żagle. Możliwość zadawania dodatkowych pytań pomogła rozwiać wątpliwości. Polecam każdemu mającemu problem prawny.

Maria

Bardzo dziękuję za poradę , która bardzo mi pomogła podjąć właściwe działania. To bardzo dobra idea ,z pewnością polecę znajomym.

Piotr

Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. W porównaniu z innymi firmami działającymi na tym polu ta firma jest najlepsza. Skorzystałam kiedyś z poradnictwa innej i byłam rozczarowana. Wróciłam do tej i w razie potrzeby będę korzystać z jej usług.

Pozdrawiam,

Beata

Z pośród zebranych przeze mnie opinii ta okazała się najpełniejsza. Z pewnością będę polecał ten serwis wszystkim swoim znajomym (jakość i przystępna cena).

Dawid

Super porada... Precyzyjna odpowiedź mimo nieprecyzyjnych moich pytań. Polecam ten portal, szczególnie Pana Aleksandra.

Tomasz

Bardzo fachowe porady pomogły mi w podjęciu decyzji, które zmienią moje życie na lepsze. Bardzo dziękuję.

Beata

Jestem bardzo zadowolony z usług EPORADY24, na początku miałem wahania, czy skorzystać i płacić nie wiadomo za co, ale odpowiedź, jaką dostałem, była całkowicie zadowalająca i tylko żałuję, że wcześniej z niej nie skorzystałem, polecam wszystkim i zostawiam najwyższą ocenę.

Jarek

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy. Opinia szybko, rzeczowo i bez ogródek, z zarysem najbliższej perspektywy! Będę korzystał z tej formy aż do momentu, w którym udzielę pełnomocnictwa. Następnym razem nie przegapię odpowiedniego momentu, gdyż w prawie jest jak w medycynie: do lekarza trzeba się zgłosić jak najszybciej.

Pozdrawiam,

Sławek

Opinia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo dokładna, rzetelna, odwołująca się do konkretnych przepisów, które cytuje niekiedy wprost – a do tego pozostaje zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Będzie dla mnie olbrzymią pomocą. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

łukasz

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »