.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 12.07.2013

Mąż naszej znajomej przed śmiercią sporządził własnoręczny testament, w którym całą swoją część majątku zapisał żonie. Jak ona ma postąpić, aby wcielić w życie wolę męża, np. sprzedać samochód, który jest na niego zarejestrowany, stać się właścicielem całego mieszkania, działki? Dotyczy to wszystkich rzeczy materialnych i pieniędzy, których do śmierci męża byli współwłaścicielami po 1/2. Czy ma złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czy powinna udać się z tą sprawą do notariusza? Jaki ma okazywać dokument w urzędach, aby udowodnić, że jest spadkobierczynią?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści pytania, zmarły mąż Pańskiej znajomej powołał ją do całości pozostawionego przez siebie spadku. Dlatego powinna ona w pierwszej kolejności wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po mężu – na podstawie własnoręcznego testamentu spadkodawcy – lub udać się do notariusza, aby ten sporządził protokół dziedziczenia oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego.

 

Jak stanowi przepis art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą (art. 1025 § 2 K.c.). Względem wszystkich osób, organów i instytucji spadkobierca może udowodnić swoje prawa do spadku tylko prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (por. art. 1027 K.c.).

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwał spadkodawca (ostatnie miejsce zamieszkania widnieje na odpisie skróconym aktu zgonu), podlega on stałej opłacie sądowej w wysokości 50 zł (art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Notarialne poświadczenie dziedziczenia wymaga natomiast, w przeciwieństwie do drogi sądowej, jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców ustawowych, niezależnie od tego, że będzie poświadczane dziedziczenie testamentowe. O kosztach czynności notarialnych poinformuje Państwa wybrany notariusz, wahają się one w granicach 200-300 zł.

 

Zależnie od okoliczności tego konkretnego przypadku, z ustawy po spadkodawcy dziedziczyłyby w pierwszej kolejności jego dzieci oraz małżonek, w częściach równych (art. 931 § 1 K.c.). Jeśli nie ma zstępnych, obok małżonka do spadku z ustawy powołani są rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (art. 932 i nast. K.c.). Wszyscy spadkobiercy ustawowi muszą jednocześnie stawić się u notariusza, aby możliwe było sporządzenie i zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma moc równoprawną postanowieniu sądu, a przewaga formy notarialnego potwierdzenia praw do spadku polega na tym, że można je uzyskać w ciągu jednego dnia, uprzednio dostarczając notariuszowi wymagane dokumenty (odpisy skrócone aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, oryginał testamentu).

 

Należy też dodać, iż zgodnie z treścią przepisu art. 1026 K.c. stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dzień otwarcia spadku to dzień śmierci spadkodawcy (art. 924 K.c.).

 

Jeśli zatem spadkobierczyni chciałaby załatwić sprawy spadkowe przed tym terminem, konieczne będzie dodatkowe odebranie przez sąd lub przez notariusza oświadczenia o przyjęciu spadku. Wniosek do sądu w tej sprawie podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 50 zł (art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Notariusz pobiera za odebranie takiego oświadczenia 50 zł plus 23% podatku od towarów i usług (VAT).

 

Kiedy już uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (lub zostanie zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia), Pańska znajoma będzie mogła uzyskać w sekretariacie sądu odpis postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności i na tej podstawie dokonać zmiany wpisu prawa własności w księgach wieczystych, podjąć środki z rachunków bankowych zmarłego męża, przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji itd.

 

Chciałabym także poświęcić kilka słów bardzo istotnym kwestiom podatkowym związanym z nabyciem spadku. Jak stanowi przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), zwalnia się od podatku nabycie c (dzieci, wnuki), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. podatkowa grupa zero), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia podatkowego jest złożenie w przepisanym wyżej terminie zgłoszenia nabycia na formularzu SD-Z2 i wykazanie nabytych tytułem dziedziczenia przedmiotów majątkowych oraz praw, zależnie od tego, czy spadkobierczyni nabyła cały przedmiot czy też udział, należący do jej zmarłego męża, wskutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku jego śmierci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl