Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o podział majątku

Chcesz złożyć wniosek o podział majątku, ale nie wiesz, jak go napisać? Tutaj znajdziesz porady prawne dotyczące tego, jak napisać wniosek o podział majątku, jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku i gdzie złożyć taki wniosek.

 Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł (art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398).

Wniosek o podział majątku należy złożyć w dwóch egzemplarzach, należy dołączyć dowód zapłaty. Opłatę sądową można uiścić przelewem bądź przez naklejenie na wniosek znaków opłaty sądowej (dostępne w kasie sądu).

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek odrębny (osobisty), i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Niemniej takie roszczenie o rozliczenie nakładów należy oficjalnie podnieść przed sądem.

Wniosek o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że może go Pan złożyć w każdym czasie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Kiedy sąd oddali wniosek o podział majątku po rozwodzie?

Doktryna i judykatura w wyjątkowych sytuacjach pozwala na uznanie żądania zniesienia współwłasności rzeczy za nadużycie prawa, tj. uznanie go za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z mocy art. 5 Kodeksu cywilnego (Kodeks cywilny – komentarz, praca zbiorowa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, t. 1, s. 541-544; S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996, s. 218-219 i powołane tam orzecznictwo).

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt. III CZP 117/2006 (Biuletyn Sądu Najwyższego 2007/1), gdzie stwierdzono, iż stosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone.

Również w postanowieniu z dnia 9 października 1981 r., sygn. akt. III CRN 202/81 (LexPolonica nr 309187), Sąd Najwyższy stwierdził, iż żądanie zniesienia współwłasności stanowi prawo każdego ze współwłaścicieli, jednakże prawo to podlega również ograniczeniu przewidzianemu w art. 5 Kodeksu cywilnego. Jeśli bowiem okazałoby się, że jedyny możliwy sposób zniesienia współwłasności polega na sprzedaży rzeczy oraz że ten sposób byłby rażąco krzywdzący zwłaszcza dla współwłaścicieli zamieszkujących na terenie siedliska, rozważaniu przez sąd pierwszej instancji podlegać będzie – czy wniosek o zniesienie współwłasności z uwagi na art. 5 K.c. nie podlega oddaleniu.

Jednak należy wskazać, że w przypadku podziału majątku wspólnego małżeńskiego sądy bardzo rzadko oddalają wnioski o podział majątku ze względu na ich niezgodność z zasadami współżycia społecznego (praktycznie się to nie zdarza). Jeżeli więc Pana żona złoży wniosek o podział o majątku, to należy się spodziewać, że sąd go dokona.    Przeczytaj pełną treść

 

 

Pisze Pan, że żona złożyła wniosek o podział majątku. Nie ma znaczenia, kto zrobił to pierwszy. Jeżeli była żona złożyła wniosek o podział majątku, to powinna przedstawić w nim swoją propozycję podziału, a Pan powinien otrzymać kopię tego wniosku i się z nim zapoznać. Ma Pan prawo odpowiedzi. W piśmie procesowym stanowiącym odpowiedź na wniosek o podział majątku może Pan przedstawić własną propozycję podziału i własną argumentację. O finale sprawy, a tym samym o tym, jaki zapadnie wyrok w sprawie o podział majątku, nie decyduje to, kto pierwszy złożył wniosek, ale przebieg postępowania i ocena materiału dowodowego przez sąd.

Proszę się jednak upewnić, czy żona rzeczywiście złożyła wniosek o podział majątku. Jeżeli nie, to powinien zrobić to Pan, aby ostatecznie uregulować sprawy majątkowe. Właściwy będzie wydział cywilny sądu rejonowego miejsca położenia majątku.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Podział majątku wspólnego przed orzeczeniem rozwodu
Jestem w trakcie rozwodu. Czy mogę wnieść przed orzeczeniem rozwodu do sądu wniosek o podział majątku stanowiącego wspólną własność? Od początku 2008 roku mamy rozdzielność majątkową.

Podział majątku
Rozwód uprawomocnił się przed 2 laty. Jak dzieli się majątek między małżonków? Do majątku należą: 1) udziały (45/200) w kamienicy (dodatkowo po matce mam 10/200), 2) udziały (2/6) w domu – w akcie notarialnym sprzed rozwodu udziały te określane były jako wyłącznie moje, 3) udziały (10%) w innej kamienicy – jeszcze 20% udziałów nabyłem sam po rozwodzie, 4) udziały w spółce z o.o. założonej przeze mnie i 3 braci. Obecnie sąd zlecił biegłemu ponowną wycenę nieruchomości, gdyż zdaniem sądu poprzednie wyceny zdezaktualizowały się.

Sądowy podział części majątku byłych małżonków

Rok temu rozwiedliśmy się. Ja mieszkam z moim przyjacielem, eksmąż – z przyjaciółką. Mamy 19-letniego syna. Sąd przyznał synowi alimenty od ojca, bo ten miał zamieszkać ze mną, ale ostatecznie zamieszkał w naszym wspólnym mieszkaniu zakupionym w trakcie trwania małżeństwa. Mąż żąda, aby syn dawał mu pieniądze na rachunki ze swoich alimentów, a syn żąda tych pieniędzy ode mnie. To, co mu wysyłam, bardzo obciąża mój budżet, dlatego nalegałam, aby zamieszkał ze mną, ale nie chce. Dlatego uznałam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie podziału majątku i sprzedaż tego mieszkania. Były mąż się temu sprzeciwia, bo chce zostawić mieszkanie synowi. Jest jeszcze jeden problem – do naszego majątku wspólnego należy także ziemia, ale ma ona 3 właścicieli: ja z byłym mężem oraz jego ojciec. Na mieszkanie posiadam wszystkie dokumenty, natomiast na ziemię nie posiadam żadnych dokumentów, ponieważ ojciec byłego męża nie chce ich udostępnić.

Chcę spieniężyć mieszkanie i ziemię, ale zależy mi na czasie, a wiem, że z tą ziemią będą kłopoty (sprzeciw rodziny), czy mogę złożyć wniosek o podział mieszkania bez równoczesnego podziału ziemi? Jeżeli złożę wniosek o podział samego mieszkania i zapłacę 1000 złotych, a sąd mi ten wniosek odrzuci, czy odzyskam pieniądze?

Czy sąd przy podziale mieszkania będzie brał pod uwagę, że jest tam zameldowany syn i nie chce się stamtąd wyprowadzić? Chciałabym zawnioskować o sprzedaż mieszkania przez komornika, bo nie stać mnie na spłatę swojej części mieszkania, czy sąd weźmie to pod uwagę i czy dużo stracę na takiej sprzedaży?Wybrane opinie naszych klientów:

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Wydawałoby się, że taka forma porady jest wątpliwa. Jednak bez wątpienia dokładna, wyczerpująca i za niewielką opłatę. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości to zapewniam, że należy je wykluczyć. Tutaj mamy szybkość, dokładność, rzetelność połączoną z fachowością i przystępną cenę. Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Poczyńskiemu.

Z poważaniem

Zenon

Bardzo, bardzo dziękuję Panu Aleksandrowi Słyszowi za pełną i obszerną poradę wraz projektem wniosku. Nareszcie prawnik w sposób zrozumiały wyjaśnił mi również znaczenie pojęć których nawet ustawa nie określiła. Jestem ogromnie wdzięczna. Na pewno będę korzystać w przyszłości z porad prawnych tego serwisu. Polecam wszystkim niezdecydowanym - warto.

Wdzięczna Ania

Eporady to wspaniały pomysł dla wszystkich, którzy cenią swój czas, a jednocześnie oczekują profesjonalnej opinii prawniczej. Dziękuję p. Jakubowi Bonowiczowi za zajęcie się naszą sprawą i życzę samych sukcesów.

Halina

Korzystam drugi raz z usług i ponownie jestem zadowolony. Cena naprawdę niska (sądzę, że gdybym poszedł do prawnika, to zapłaciłbym co najmniej 5 razy więcej). Odpowiedź szczegółowa i rzetelna. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że pytanie zadałem w weekend (w sobotę), a w niedzielę otrzymałem odpowiedź.

Krzysztof

Chodzenie do prawników do tej pory było kłopotliwe, czasochłonne i niezbyt efektywne. Wasze porady prawne są bardzo dobre i nie mają wad, są wygodne, szybkie, profesjonalne. Internet to upraszcza znakomicie. Świetny sposób na nasze problemy do rozwiązania.

Ryszard

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Rewelacyjny serwis, niemający żadnego odpowiednika w internecie w kraju, jak i na świecie. Fachowe, na najwyższym poziomie porady prawne, udzielane z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta. Osobiście składam podziękowanie panu Jakubowi Bonowiczowi za pomoc i udzielenie profesjonalnych porad.

Leszek

Nie będę ukrywał, że taka forma porad prawnych zawsze na początku budzi pewne wątpliwości. Jednak po otrzymaniu odpowiedzi na moje pytania mogę stanowczo stwierdzić, że ta forma daje większe korzyści dla klienta, gdyż po otrzymaniu pytania prawnik ma czas, aby w sposób rzetelny przygotować się do odpowiedzi, a nie zdawkowo odpowiedzieć na pytanie. Przede wszystkim dziękuję Pani Irenie, która była ze mną, a nie przeciwko mnie. Pozdrawiam i do „następnego problemu”.

Radosław

Dzięki serwisowi w końcu sprawy ruszyły. Dodaliście mi pewności i pchnęliście wiatr w żagle. Możliwość zadawania dodatkowych pytań pomogła rozwiać wątpliwości. Polecam każdemu mającemu problem prawny.

Maria

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »