.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wniosek o odpis dokumentu a pełnomocnictwo

Opis Problemu:

Mieszkam za granicą i potrzebuję odpisu (zaświadczenia) o moim stanie cywilnym. W ambasadzie powiedziano mi, że może je pobrać dla mnie np. mama, jednak w urzędzie stanu cywilnego jej odmówiono. Czy faktycznie muszę sama pojechać do Polski po zwykły dokument?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego:

 

„Art. 83. 1. Odpisy zaświadczenia określone w art. 79 [w tym zaświadczenia o stanie cywilnym] wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego [tj. np. matki], zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

 

2. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób”.

 

Teoretycznie więc Pani matka ma prawo zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie jej zaświadczenia w przedmiocie Pani stanu cywilnego i kierownik nie ma prawa odmówić jej (tj. wstępnemu osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony) jego wydania.

 

W praktyce kierownicy USC żądają wykazania interesu prawnego, tj. dla jakich celów zaświadczenie takie ma zostać wydane, dlaczego zainteresowany nie może wystąpić osobiście, a w praktyce często odmawiają, uzasadniając to tym, iż nie znając stosunków w rodzinie, nie mogą innej osobie, nawet z rodzinny, wydać takiego zaświadczenia.

 

Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pani matka mogłaby wiec złożyć wniosek o wydane zaświadczenia, a w przypadku odmowy (która z godnie z art. 219 obowiązkowo powinna mieć formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie) mogłaby złożyć zażalenie do wojewody.

 

To jednak wydłuży postępowanie, dlatego proponowałbym:

 

  • podpisać wniosek o wydanie zaświadczenia osobiście i przesłać go matce celem złożenia w urzędzie stanu cywilnego oraz udzielić matce pełnomocnictwo do jego wybrania lub
  • udzielić pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia i do jego odebrania.

 

W pełnomocnictwie warto napisać jednym zdaniem, dla jakich celów potrzebuje Pani zaświadczenia oraz iż przebywa Pani za granicą i nie ma możliwości zwrócić się o nie osobiście.

 

Teoretycznie dla takiego pełnomocnictwa nie wymagana jest forma szczególna – wystarczyłoby więc zwykłe pełnomocnictwo pisemne, doradzałbym jednak dla bezpieczeństwa zwrócić się do ambasady polskiej (lub konsulatu) o poświadczenie własnoręczności Pani podpisu na pełnomocnictwie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl