.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.02.2016

Popełniłem czyn z art. 178a § 1 K.k. pierwsze badanie 0,28 mg/l , drugie 0,26, trzecie 0,15 (nie byłem nigdy karany). Pani prokurator zaakceptowała mój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i takowy wystosowała do sądu, dodatkowo będę obciążony zakazem prowadzenia samochodu na okres jednego roku oraz świadczeniem pieniężnym na rzecz fundacji społecznej. Czy istnieje szansa (w moim przypadku) zachowania uprawnień do prowadzenia samochodu? Samochód używam zawodowo i jest bardzo pomocny w rodzinie (mam żonę z grupą inwalidzką). Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Zasadne jest zwrócenie uwagi na treść art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Wskazane powyżej orzeczenie daje tym samym możliwość korzystnego z punktu widzenia Pana interesu rozstrzygnięcia i uniknięcia orzeczenia zakazującego prowadzenie pojazdu mechanicznego. Najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji będzie udanie się do prokuratora prowadzącego sprawę w celu „zaproponowania” takiego rozstrzygnięcia sprawy, a w sytuacji odmowy złożenie takiego wniosku samodzielnie.

 

Zarówno wina, jak i stopień społecznej szkodliwości winny być oceniane osobno, w sposób niezależny od siebie. Przepis art. 66 K.k. wymaga więc zarówno aby wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości został oceniony jako nieznaczny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 1970 r. (opublikowanym w OSNKW 1970, nr 9 poz. 102) „stwierdził, że stopień społecznej szkodliwości, który nie jest znaczny, nie jest tożsamy ze stopniem znikomym tej szkodliwości ani ze stopniem, który jest nieznaczny”. Często spotykaną praktyką w przypadku osób pracujących jest występowanie o opinię z miejsca pracy bądź opinię środowiskową. Nie ulega zatem wątpliwości, iż Pana sytuacja rodzinna, zawodowa mogą stanowić na Pana korzyść.

 

Do prośby (wniosku) powinien Pan dołączyć decyzję o niepełnosprawności żony. Nadto proszę przytoczyć wszystkie okoliczności, które wskazują na Pana dotychczasowe życie, zaświadczenie od pracodawcy wskazujące na Pana osobę jako człowieka prawego, uczciwego, starannego, dobrze wykonującego swoją pracę.

 

Jeżeli nie udałoby się Panu wywalczyć odstąpienia od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas wskazuję, na czas obowiązywania środka karnego zalicza się czas od dnia w którym prawo jazdy zostało Panu zabrane. Zasadne jest zatem zwiększenie kwoty tytułem świadczenia na fundację w celu uniknięcia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton