.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 25.01.2011

Ile wynosi termin składania wniosku do urzędu gminy o należny strażakowi OSP ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych? Czy można wniosek o ekwiwalent za luty 2009 złożyć np. w grudniu 2010? Po ilu dniach można składać roszczenia w przypadku braku wypłaty ekwiwalentu? Czy oprócz pozwu sądowego istnieje jakieś inne rozwiązanie w przypadku braku wypłaty ekwiwalentu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pana pytanie, należy zwrócić szczególną uwagę na ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a także na ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie określa terminu, w jakim powinien Pan wystąpić z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, a zatem w tej kwestii zastosowanie znajdzie art. 118 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie o wypłatę ekwiwalentu przedawnia się po 10 latach.

 

W związku z powyższym pragnę Pana poinformować, iż może Pan w chwili obecnej wystąpić z wnioskiem do gminy o wypłatę należnego ekwiwalentu. Proszę sprawdzić w gminie, czy nie jest dostępny stosowny formularz, po którego wypełnieniu wnioski o ekwiwalent są z reguły załatwiane szybko i sprawnie.

 

Ponadto pragnę wyjaśnić, iż ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie wskazuje, w jakim terminie ma zostać wypłacony ekwiwalent. W takim wypadku zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu cywilnego, który przyjmuje zasadę niezwłoczności wypłaty po wezwaniu do zapłaty. Termin „niezwłocznie” należy rozumieć jako termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, aczkolwiek nie natychmiastowy. W praktyce należy przyjąć, iż spełnienie świadczenia oznacza spełnienie w terminie 14 dni od wezwania (np. SN w orzeczeniu z dnia 28 maja 1991 r., II CR 623/90).

 

Na zakończenie, odnosząc się do Pana ostatniego pytania, pragnę zauważyć, iż roszczenie o wypłatę ekwiwalentu przysługuje członkom OSP, a nie samej OSP. OSP potwierdza organom gminy udział członka OSP w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu i zakres czasowy tego udziału, niemniej jednak wypłata ekwiwalentu dokonywana jest na rzecz danego członka OSP nawet w przypadku, gdy dokonuje się jej za pośrednictwem OSP.

 

W przypadku niewypłacenia ekwiwalentu przez gminę lub w przypadku wypłacenia go w zaniżonej wysokości z roszczeniem wobec gminy może Pan wystąpić jedynie na drodze postępowania sądowego do sądu powszechnego, wydział cywilny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton