.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o dodatkowy egzamin z wiedzy zawodowej funkcjonariusza Służby Celnej

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 13.02.2012

Odbywam służbę przygotowawczą w Służbie Celnej. Aby zostać mianowanym do służby stałej, należy zdać egzamin końcowy z wiedzy zawodowej i z języka obcego. Tego pierwszego niestety nie zdałem dwukrotnie. Jednocześnie wykryłem wiele kłamstw w prowadzonym dla mnie dzienniku – zapisano w nim, że odbyłem wiele szkoleń, w których w rzeczywistości nie uczestniczyłem. Wykazując uchybienia w procesie szkoleniowym, zwróciłem się do dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie mnie do jeszcze jednego, dodatkowego egzaminu. Wniosek złożyłem w listopadzie i nadal nie otrzymałem odpowiedzi (dowiedziałem się, że postępowanie wyjaśniające wciąż trwa). Jak dochodzić swoich praw, co jeszcze mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 79 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.) w okresie służby przygotowawczej funkcjonariusz jest zobowiązany do odbycia szkolenia praktycznego oraz do potwierdzenia egzaminem ukończenie zasadniczego kursu zawodowego albo do złożenia egzaminu zawodowego.

 

Ponadto, zgodnie z art. 79 pkt 3 powyższej ustawy funkcjonariusz winien nadto „potwierdzić egzaminem znajomość języka obcego lub przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych”.

 

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 4 Szef Służby Celnej (kierownikiem urzędu dla jednostek organizacyjnych jest dyrektor Izby Celnej – art. 24 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej) w przypadkach uzasadnionych kwalifikacjami funkcjonariusza może zwolnić go z konieczności odbycia służby przygotowawczej, skrócić okres służby przygotowawczej lub zwolnić funkcjonariusza z konieczności odbycia szkolenia praktycznego oraz z egzaminu zasadniczego kursu zawodowego lub z obowiązku złożenia egzaminu zawodowego i egzaminu ze znajomości języka obcego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Szef Służby Celnej (odpowiednio dyrektor Izby Celnej) może zwolnić funkcjonariusza z obowiązków określonych w treści art. 79 ustawy o Służbie Celnej.

 

Zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie Służby Przygotowawczej w Służbie Celnej (Dz. U z 2010 r. Nr 78, poz. 516) „w przypadku nieuzyskania przez funkcjonariusza wymaganej liczby punktów z części pisemnej lub z części ustnej egzaminu funkcjonariusz powtarza tylko jeden raz niezdaną cześć egzaminu, tylko jeden raz, nie wcześniej, niż po upływie jednego miesiąca od daty jego przeprowadzenia”.

 

Przepis powyższy jest niestety bardzo jasny i klarowny, bowiem brak zdania egzaminu poprawkowego, mówiąc wprost – kończy karierę funkcjonariusza w Służbie Celnej.

 

Szef Urzędu Służby Celnej (odpowiednio dyrektor Izby Celnej), biorąc pod uwagę upływ czasu (od listopada 2011 r.), winien postępowanie wyjaśniające już zakończyć. Ponieważ postępowanie wyjaśniające trwa, wobec powyższego proponuję zwrócić się z pismem o informację o stanie sprawy. Jeżeli dyrektor Izby Celnej udzieli Panu odpowiedzi na piśmie, z której treści będzie wynikało, iż postępowanie wyjaśniające nadal trwa, to proponuję skierować skargę na opieszałość dyrektora Izby Celnej w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego do organu wyższego stopnia.

 

Zgodnie z art. 25 pkt 2 ustawy o Służbie Celnej organem wyższego stopnia nad dyrektorem Izby Celnej jest Szef Służby Celnej.

 

W treści skargi bardzo proszę opisać całość sprawy. Bezwzględnie winien Pan wskazać okoliczności „odbytych” szkoleń w ramach służby przygotowawczej. Należy wskazać szkolenia, których Pan nie odbył, a które zostały potwierdzone jako szkolenia „odbyte”. Innymi słowy, winien Pan wskazać okoliczności potwierdzające naruszenie procedury przebiegu służby przygotowawczej poprzez „fikcyjność szkoleń”.

 

Organ wyżej instancji, czyli Szef Służby Celnej winien zlecić postępowanie kontrolne.

 

Osoby odpowiedzialne za wskazane wyżej uchybienia w pracy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z treścią art. 166 i następnych ustawy o Służbie Celnej, czyli odpowiedzialność pracowniczą z tytułu naruszenia obowiązków służbowych.

 

Pragnę Pana ponadto uczulić, że po tak oficjalnym wystąpieniu przeciwko pracownikom urzędu oraz przyszłemu pracodawcy, raczej trudno Panu będzie uzyskać możliwość podjęcia pracy.

 

Śmiem przypuszczać, iż pracodawca będzie opierał się na sztywnym zapisie ustawowym, w myśli którego brak zaliczenia egzaminu poprawkowego stanowi zakończenie pracy.

 

Niewykluczone jest także, że w sytuacji oficjalnego podważenia prawidłowości przebiegu służby przygotowawczej oraz przeprowadzonych szkoleń może być podjęta decyzja o zwolnieniu Pana z egzaminu pisemnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »