.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o becikowe

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.03.2013

Niedawno chciałam złożyć wniosek o becikowe. Załączyłam wszelkie dokumenty i pisemne oświadczenie byłego męża, że nie pobrał on gdzie indziej świadczenia. Urzędniczka w GOPS-ie twierdzi, że muszę mieć przy sobie dowód byłego męża i zaświadczenie z urzędu, a nie oświadczenie. Czy ma rację? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

No cóż, po zapoznaniu się z Pani historią można zauważyć, iż urzędniczka w GOPS-ie powinna przejść pilnie jakiś kurs szkoleniowy w celu uzupełnienia swojej wiedzy, która tutaj jawi się jako dość mizerna.

 

Kwestię „becikowego” reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych, której pełny, ujednolicony tekst pochodzi z dnia 1 listopada 2012 r., co nie znaczy, że są w niej zmiany, z którymi nie można było się zapoznać wcześniej.

 

Zgodnie z brzmieniem przepisów (art.15 b-15c) tej ustawy „becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodu.

 

Do wniosku o przyznanie tego świadczenia trzeba dołączyć m.in.: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby mogły zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów), zaświadczenie od lekarza oraz pisemne oświadczenie, że nie została już pobrana jednorazowa zapomoga, np. przez drugiego rodzica.

 

Od 1 stycznia 2012 r. do otrzymania becikowego ponownie wymagane jest dodatkowo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu.

 

Oświadczenie, że nie została pobrana zapomoga np. przez Pani męża, jest wystarczające, bo wynika moim zdaniem z brzmienia art. 23 ust. 5c tej ustawy, który stanowi, że „oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Uważam, że przez analogię należy ją stosować i do świadczenia rodzinnego, jakim jest „becikowe”.

 

Oświadczenie to winno mieć treść jak w załączniku.

 

Gdyby urzędniczka nadal się wzdragała przed przyjęciem tego oświadczenia i wniosku o becikowe, należy złożyć na nią skargę i od razu kategorycznie żądać przyjęcia wniosku o becikowe wraz z załączonymi dokumentami, żądać obecności bardziej kompetentnego pracownika. Jeżeli według urzędniczki dokumenty są niepełne, to proszę żądać pisemnej odpowiedzi (decyzji) na złożony przez Panią wniosek wraz z dokumentami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton