.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek alimentacyjny

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 27.03.2013

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Sąd wzywa mnie do wskazania wysokości oczekiwanych alimentów (na dziecko). Co powinien zawierać taki wniosek alimentacyjny? Jak go zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze, że sąd z pewnością powierzy Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jako matce i ustali, że miejscem zamieszkania jest Pani miejsce zamieszkania, nie sposób nie wspomnieć o treści przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

 

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”. Miejsce zamieszkania dziecka niejako z góry narzuca stwierdzenie, iż bezpośrednie starania o utrzymanie i wychowanie dziecka będą spoczywały na matce. Osobista praca świadczona przez matkę na rzecz dziecka nie podlega wycenie, co nie oznacza, iż nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ustalając wysokość alimentów, sąd co do zasady weźmie pod uwagę nie tylko obecne zarobki ojca dziecka, ale także jakie zarobki, otrzymywałyby (obiektywnie), mając na uwadze jego wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia.

 

Punktem wyjścia w sprawach o alimenty na dzieci jest żądana przez jednego z rodziców kwota. Na ojcu dziecka także spoczywa ciężar zaspokajania potrzeb dziecka. Należy pamiętać, że nie istnieje zasada, iż oboje rodzice mają zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, to znaczy, że oboje rodzice mają obowiązek przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych. Istotne jest nadto wykazanie, jakim obecny małżonek dysponuje majątkiem osobistym, jakie ma hobby, jakie ma dobra materialne. Powyższe ważne jest do wykazania możliwości majątkowych małżonka zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, wobec którego występujemy w wnioskiem alimentacyjnym.

 

Pismo winno być zaadresowane na adres sądu, w którym toczy się sprawa rozwodowa, ze wskazaniem stron postępowania (powód, pozwany), podaniem sygnatury prowadzonej sprawy. Pismo winno się rozpoczynać od stwierdzenie: „W wykonaniu wezwania tamt. sądu z dnia … [wpisać datę pisma, którym sąd wzywa do podania określonych informacji] przedstawiam …” – tutaj winno nastąpić wskazanie wszystkim okoliczności dotyczących sytuacji majątkowej i zarobkowej męża zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych.

 

W pierwszej kolejności w piśmie procesowym kierowanym do sądu należy wskazać, jaka jest sytuacja majątkowa i zarobkowa ojca dziecka (o ile znajduje się Pani w posiadaniu takich informacji). Nie chodzi bowiem o Pani zarobki, ale o zarobki zobowiązanego, tj. ojca dziecka. Przede wszystkim nadto winna Pani w piśmie procesowym (wniosku alimentacyjnym) przedstawić wydatki, które ponosi Pani na utrzymanie dziecka, a to poprzez przedłożenie dowodów zakupu. W zależności od wieku dziecka winne być uwzględnione wszystkie koszty, które są związane z utrzymaniem dziecka, tj. żywność, środki czystości, środki higieniczne, Internet, książki, telewizja kablowa, odzież (ze wskazaniem jak często dziecko potrzebuje nowych ubrań na skutek jego wzrostu), potrzeby związane ze szkołą takie, jak: książki, zeszyty, przybory szkolne, opłaty na radę rodziców, wyjazdy klasowa itp.

 

Pragnę zauważyć, iż jeżeli nie posiada Pani dokumentów (rachunków, paragonów) na wyżej wskazane zakupy, to należy w formie tabeli (rozwiązanie najczęściej spotykane w praktyce) sporządzić zestawienia kosztów niezbędnych do utrzymania dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »