.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek pracownika o redukcję godzin pracy na czas określony

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 31.07.2022 • Zaktualizowane: 31.07.2022

Mam pytanie o wniosek o redukcję godzin. Pracuję w szkole, której organem prowadzącym jest diecezja, i czy w tej sytuacji istnieje możliwość złożenia wniosku o redukcję godzin przez pracownika na czas określony? Czy pracodawca musi się do tego ustosunkować? Jak wygląda powrót do poprzedniego trybu pracy po okresie redukcji godzin? Wniosek chcę złożyć ze względu na 4-letniego syna, na którego przysługuje mi także urlop wychowawczy (z którego nie korzystałam), jednak opcja z redukcją godzin jest dla mnie bardziej korzystna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek pracownika o redukcję godzin pracy na czas określony

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Tytułem wstępu wskazuję, że pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować do pracodawcy o obniżenie swojego wymiaru czasu pracy, ale najwyżej do połowy pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu wychowawczego.

 

Jak stanowi bowiem art. 1867 § 1 Kodeksu pracy „pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu”. Wniosek ten jest wiążący dla pracodawcy. A zatem po jego otrzymaniu nie może się on sprzeciwić obniżeniu wymiaru czasu pracy dla wnioskującego o to pracownika. Nie musi się także więc ustosunkowywać, może jedynie podpisać, że otrzymał dokument, czyniąc parafkę pod owym pismem otrzymanym od pracownika.

 

Pracownik jest obowiązany złożyć pisemny wniosek w sprawie obniżenia wymiaru czasu na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli jednak pracownik złoży wniosek bez zachowania tego terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Treść wniosku o redukcję godzin pracy

Treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, a także inne dokumenty, które należy do niego dołączyć, określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Zgodnie z § 24 ust. 1 powołanego rozporządzenia, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, zawiera:

 

  • imię i nazwisko pracownika,
  • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy,
  • wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

 

Do tego wniosku należy też dołączyć następujące dokumenty:

 

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów oraz
  • oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego lub informację, że nie korzystał.

 

Powrót do poprzednich zasad następuje automatycznie z mocy prawa po upływie okresu wskazanego we wniosku o obniżenie skierowanym do pracodawcy.

 

Na marginesie wskazuję, że wnioskując o obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownik może dokonywać zmian w zakresie korzystania z tego uprawnienia oraz wymiaru czasu pracy, pamiętając jednak, że modyfikacje mają mieścić się w granicach przewidzianych w art. 1867 Kodeksu pracy, tzn. w obrębie przysługującego wymiaru urlopu wychowawczego, a obniżenie ma wynosić nie mniej niż połowa wymiaru czasu pracy. Natomiast gdy pracownik korzystający z obniżenia etatu w okresie, w którym przysługuje mu urlop wychowawczy, chciałby zrezygnować z tego zmniejszenia przed upływem terminu wskazanego we wniosku, to może to uczynić, ale wówczas tylko za zgodą pracodawcy. A zatem tylko ta sytuacja wymaga zgody pracodawcy, tj. rezygnacja ze zmniejszenia i powrót do pełnego etatu przed upływem terminu wskazanego we wniosku o obniżenie.

 

Należy pamiętać również, że wraz z obniżeniem wymiaru etatu obniżeniu ulega również wynagrodzenie pracownika.

 

Wskazuję także, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (co wynika z art. 1868 Kodeksu pracy). Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl