.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przesłuchanie w miejscu przebywania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.10.2020

Od pięciu lat toczy się postępowanie przeciwko pracodawcy o zwolnienie mnie w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Ja zostałam przesłuchana, natomiast pracodawca zaczął składać zeznania, jednakże ze względu na ograniczenia czasowe kontynuacja miała nastąpić na kolejnej rozprawie. Od tego czasu nie stawia się na rozprawy, natomiast pełnomocnik pozwanego przedkłada w jego imieniu zaświadczenia od lekarza sądowego lub informację, że idzie na badania do szpitala lub w tym szpitalu już jest. Czy złożenie wniosku o przesłuchanie pozwanego w miejscu jego przebywania ma sens, ewentualnie czy coś jeszcze można zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przesłuchanie w miejscu przebywania

Zmiana sądu na przesłuchanie

Zgodnie z art. 235 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim przesłuchanie stron i świadków, odbywa się przed sądem orzekającym. Jednak jeżeli sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu, sąd orzekający może zlecić przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).

Przesłuchanie w miejscu pobytu

Zgodnie z art. 263 Kodeksu postępowania cywilnego „świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu”.

 

Zgodnie z kolei z art. 263 „przesłuchanie osób dotkniętych chorobą lub kalectwem odbywa się w miejscu, gdzie przebywają, jeżeli nie mogą go opuścić’’. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania i świadków. Instytucja ta nie jest stosowana automatycznie i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

 

Do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono także art. 2711. Zgodnie z treścią tego przepisu świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez złożenie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. W zakresie zmian dotyczących dowodu z zeznań świadka, wprowadzony został także art. 2721.

 

Jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, a świadek ten nie może się temu sprzeciwić.

 

Reasumując – proszę złożyć stosowny wniosek. Jeśli sąd odmówi albo nie zastosuje się do wniosku – a niezdolność stwierdzona zaświadczeniem nie dotyczy niemożności złożenia zeznań, a tylko braku możliwości stawienia się do sądu – proszę składać wniosek o stwierdzenie przewlekłości postępowania. Ale dopiero po odmowie przesłuchania strony w miejscu zamieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl