Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 23.05.2014

Firma ubezpieczeniowa sprzedała moje rzekome zadłużenie z tytułu nieopłaconej składki OC firmie windykacyjnej. Tymczasem roszczenie jest już dawno przedawnione. Termin zapłaty był w styczniu 2002 r. Firma windykacyjna wniosła sprawę do sądu w Lublinie. Czy doszło do naruszenia moich dóbr osobistych? Czy mogę domagać się odszkodowania? Czy teraz mam dokonać wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zaistniałej sytuacji nie może być mowy o powstaniu jakiegokolwiek roszczenia, w tym odszkodowawczego, z tytułu naruszenia Pańskich dóbr osobistych, bowiem do naruszenia tych dóbr w ogóle nie doszło.

 

Z okoliczności wynika, że ubezpieczyciel dokonał przelewu wierzytelności z tytułu składki ubezpieczeniowej OC, czyli jej cesji, na rzecz przedsiębiorcy, zajmującego się skupowaniem wierzytelności. Dla ważności umowy cesji nie ma znaczenia, czy w chwili jej zawarcia wierzytelność była przedawniona, czy nie.

 

Nawet jeśli wierzytelność jest przedawniona, to roszczenie nie jest „rzekome”, ale dłużnik w majestacie prawa może uchylić się od jego zaspokojenia, gdyż staje się ono tzw. zobowiązaniem naturalnym, niekorzystającym z sankcji przymusowej realizacji na drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Żaden sąd rozpoznający sprawę cywilną nie bierze pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu, nawet w ewidentnych przypadkach, konieczne jest tu działanie pozwanego (dłużnika).

 

Sprawy cywilne wynikające z niezapłaconych faktur czy innych należności w ostatnim czasie kierowane są najczęściej do tzw. e-sądu, czyli do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydział Cywilny). Sąd ten rozpoznaje je w trybie elektronicznego postępowania upominawczego (art. 50528-50537 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Nakaz zapłaty, który wydaje się w tej procedurze, zapada bez udziału stron, w tym i dłużnika (pozwanego), któremu jednak doręcza się na jego aktualny adres zamieszkania odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Adres zamieszkania pozwanego, będącego osobą fizyczną, musi wynikać z pozwu. Sprzeciw należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu nakazu zapłaty.

 

Sprzeciw jest właśnie tym pismem procesowym, w którym dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz ewentualne inne zarzuty przeciwko roszczeniu (zarzut nieistnienia zobowiązania, zarzut spełnienia świadczenia w całości lub w części itd.), aby sąd mógł już w postępowaniu zwykłym, na rozprawie w obecności stron, rozpoznać te zarzuty i ewentualnie oddalić powództwo w razie ich zasadności.

 

Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że sprawa zostanie przekazana do sądu właściwości ogólnej, tj. według miejsca zamieszkania pozwanego (art. 50536 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zarzut przedawnienia będzie skuteczny, jeśli przed upływem terminu przedawnienia wierzyciel (także kolejny, czyli firma windykacyjna) nie skierował do sądu pozwu pozbawionego braków formalnych.

 

W świetle przepisu art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, zatem pozew o zapłatę powinien zostać złożony najpóźniej w roku 2005. Wierzyciel, który nabywa wierzytelność wskutek umowy przelewu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela dotychczasowego (cedenta), co oznacza, że dla niego nie obowiązują inne, od nowa biegnące terminy przedawnienia.

 

Dłużnikowi przysługują natomiast przeciwko nabywcy wierzytelności (cesjonariuszowi) wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 Kodeksu cywilnego). Najczęściej chwilą tą będzie doręczenie dłużnikowi (pozwanemu) nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus I =

»Podobne materiały

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?

 

Otrzymałem nakaz zapłaty, a nic nie wiedziałem o jakimkolwiek postępowaniu!

Wczoraj otrzymałem wezwanie do zapłaty należności od komornika sądowego. Wcześniej nie dostałem żadnego zawiadomienia, że jest jakieś postępowanie (chodzi o monitoring domku letniego). Komornik wyjaśnił, że nikt nie mógł mnie znaleźć, bo się przeprowadziłem, i stąd to wszystko. Nadmieniam, że wszyst

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »