.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniesienie kasacji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.09.2012

Mój siostrzeniec został skazany za czyn, którego nie popełnił. W uzasadnieniu wyroku jest napisane, że siostrzeniec swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 156 § 3 Kodeksu karnego. Złożenie apelacji nic nam nie dało. Niestety nie mamy uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego, który zapadł w styczniu 2011 r. Mój siostrzeniec twierdzi, że jest niewinny, a ja mu wierzę. Czy minął już termin do wniesienia kasacji? Jak mogę pomóc siostrzeńcowi?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 524 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.):

 

„Art. 524. § 1. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Przepis art. 445 § 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje się do kasacji wnoszonej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

§ 3. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia”.

 

Jak sama Pani napisała, wyrok zapadł w styczniu 2011 roku. Termin do wniesienia kasacji minął.

 

Drugą kwestią są podstawy do wniesienia kasacji. Według art. 523 K.p.k.:

 

„Art. 523. § 1. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.

 

§ 2. Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 

§ 3. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania z przyczyn wskazanych w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 oraz z powodu niepoczytalności sprawcy.

 

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji:

 

1) wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439,

2) w wypadku określonym w art. 521”.

 

Niestety bez uzasadnienia wyroku jakiemukolwiek adwokatowi ciężko byłoby sporządzić kasację.

 

Obecnie możecie Państwo złożyć wniosek:

 

  1. o przerwę w odbywaniu kary,
  2. po odbyciu połowy kary – o warunkowe zwolnienie,
  3. o ułaskawienie do prezydenta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl