Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wnieść sprzeciw i podnieść zarzut przedawnienia – sposób na stare długi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.06.2015

Po kilku latach pracy w Irlandii powróciłem niedawno do kraju. W domu u rodziców oczekiwało na mnie pismo z PTC informujące mnie, że sąd wydał nakaz zapłaty na rzecz tej firm kwoty prawie 4000 zł. Następnie otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej i obowiązku natychmiastowej wpłaty należności. Wcześniej, kiedy jeszcze byłem za granicą, poprosiłem ojca, żeby dowiedział się, o jakie zadłużenie chodzi? Okazało się, że dotyczy to umowy z 1999 r.!

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi być dołączony tytułu wykonawczy. Tytuł wykonawczy stanowi bowiem podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

 

Wskazuje Pan, iż nie wie, co jest podstawą wszczęcia postępowanie egzekucyjnego. Wraz z pismami, które Pan otrzymał, powinien Pan otrzymać pismo z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymieniem sposobu egzekucji. Powyższe wynika z treści art. 805 § 1 K.p.c., zgodnie z którym przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

 

Proszę zatem jeszcze raz dokładnie przeanalizować treść otrzymanych od komornika pism pod kątem treści jak wyżej. Szczególną uwagę proszę zwrócić na treść „tytuł wykonawczy”, np. „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”, „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”, „wyrok”. Dysponując tego rodzaju danymi, jeżeli ma Pan taką możliwość, powinien udać się Pan do sądu celem zapoznania się z aktami sprawy. Proszę jednak czynności podjąć niezwłocznie, albowiem od dnia następującego po dniu, w którym zapoznał się Pan z tymi pismami liczony jest 7-dniowy termin do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Powyższy stan faktyczny wskazuje, iż cała korespondencja przesyłana w sprawie sądowej przesyłana była na adres, pod którym Pan nie przebywał. W mojej ocenie, jeżeli legalnie zarabiał Pan w Irlandii i tam posiadał miejsce zamieszkania, istnieje bardzo duża szansa na przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powyższe okoliczności nie budzą wątpliwości, iż na skutek tak prowadzonego postępowania został Pan w całości pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Podkreślić należy nadto, iż brak winy w uchybieniu terminowi powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. orz. SN z 19 czerwca 1962 r., 4 CZ 35/62, RPEiS 1963, nr 2, s. 356; z 14 stycznia 1972 r., III CRN 448/71, OSPiKA 1972, nr 7-8, poz. 144; z 4 marca 1999 r., I PKN 596/98, OSNAPiUS 2000, nr 8, poz. 15; z 12 lutego 1999 r., II UKN 667/98, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 488; post. SN z 16 czerwca 2004 r., III CZ 38/2004, niepubl.) i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem (por. K. Piasecki, Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowych strony w sprawach cywilnych, s. 10; orz. SN z 9 sierpnia 1974 r., II CZ 149/74, OSPiKA 1975, nr 2, poz. 39). Nadto nie ulega wątpliwości, iż nakaz zapłaty, od którego winien Pan wnieść sprzeciw, rodzi po Pana stronie ujemne skutki procesowe.

 

Reasumując, zasadnym jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenie oraz wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 730 § 1 K.p.c. w zw. art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c.

 

Wnosząc sprzeciw, będzie Pan uprawniony do złożenia zarzutu przedawnienia roszczeń powoda. Kolejnym argumentem przemawiającym na Pana korzyść jest treść art. 499 pkt 4, zgodnie z którym nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Na skutek wniesionego nakazu zapłaty przewodniczący poweźmie wiadomość, iż nie było możliwe doręczenie Panu nakazu zapłaty w kraju z uwagi na Pana dłuższą nieobecność, a to z kolei skutkować powinno uchyleniem nakazu zapłaty i skierowaniem sprawy na posiedzenie. W sprzeciwie należy jednak podnieść zarzut przedawnienia, a to z uwagi na fakt, iż pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Innymi słowy późniejsze zgłoszenie zarzuty przedawnienia nie zostanie przez sąd wzięte pod uwagę jako zarzut spóźniony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

List komornika do uczelni studenta

Otrzymałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Nie pracuję i nie mam majątku. Asesor komorniczy prawdopodobnie wpisał w Google moje dane i dotarł do strony internetowej uczelni wyższej, gdzie przed moim nazwiskiem figurowało s

Zaległości w opłatach za abonament telefoniczny

Mam zaległości w opłatach za abonament telefoniczny z 2006 r. Do należności głównej dochodzą jeszcze spore odsetki. Dwa miesiące temu wpłaciłam na konto operatora część kwoty. Czy mogę uregulować tylko główny dług i prosić o umorzenie odsetek? Dodam, że operator wcześniej nie w

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »