Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Własność przez zasiedzenie a roszczenie o spadek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.04.2012

Mój dziadek zmarł w 1986 r. Trzy lata później moja mama otrzymała pismo, że jej brat złożył wniosek o uwłaszczenie na całości majątku po dziadku. Mama nie stawiła się w sądzie, bo przebywała za granicą, ale nigdy nie zgadzała się na poczynania wuja. Nie wiem, jak dokładnie zakończyła się ta sprawa o uwłaszczenie (chyba niczym konkretnym). Obecnie ten sam wuj złożył wniosek do sądu o zasiedzenie nieruchomości (w sumie 5 działek – jedna z domem), wskazując, iż od 1973 r. pracował na roli i opłacał podatki. Ja i drugi brat mojej mamy nie zgadzamy się, aby jedna osoba przejęła cały majątek po dziadku. Zaznaczam, że nie było postępowania o nabycie spadku. Czy wuj może przejąć cały majątek, chociaż jestem spadkobiercą po mojej nieżyjącej mamie i wnioskuję o część spadku? Czy po stwierdzeniu zasiedzenia będę mogła starać się o należną mi część spadku? Zaznaczam, że sąd kazał mi podać, o którą działkę się upominam. Czy sąd może zasądzić zasiedzenie działek oprócz tej, którą wskażę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa zależy od tego, czy faktycznie Pani wuj przed śmiercią dziadka sam pracował na polu, opłacał podatki i traktował grunt jako własny.

 

Istotna jest także wcześniejsza sprawa o zasiedzenie. Nie wiem, jak się skończyła, ale wnosząc w 1989 roku sprawę o zasiedzenie, wuj mógł przerwać bieg terminu zasiedzenia. Jeśli była to sprawa o uwłaszczenie, być może są tam dowody, że wujek nie posiadał w 1973 roku nieruchomości należących do dziadka. Ważne jest, aby wydobyć dokumenty z tej sprawy, tj. wniosek, a także wyrok/ postanowienie.

 

Jeśli wuj udowodni 30 lat posiadania nieruchomości, będzie mógł nabyć ją przez zasiedzenie – bez względu na Państwa zgodę czy też sprzeciw. Sąd tylko potwierdzi ten fakt.

 

Jak podaje art. 172 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

 

Wujek działał w złej wierze, zatem konieczne będzie udowodnienie 30 lat posiadania.

 

Data śmierci dziadka może być tu decydująca. Sam fakt, że wujek pracował na roli, nie świadczy o tym, że wykonywał prawo tak jak właściciel.

 

Posiadanie – w najogólniejszym ujęciu – jest szczególnym stanem faktycznym polegającym na rzeczywistym władztwie nad rzeczą, odpowiadającym w swym zakresie władztwu wynikającemu z określonego prawa. Rzeczywiste władztwo nad rzeczą oznacza, że posiadacz ma faktyczną, realną możliwość władania rzeczą.

 

Do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia prowadzi tylko posiadanie samoistne. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem samoistnym nieruchomości jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Z posiadaniem samoistnym mamy zatem do czynienia wówczas, gdy po stronie władającego istnieje zarówno rzeczywista możność władania nieruchomością (w takim zakresie, jaki odpowiada zakresowi uprawnień właściciela), jak również – manifestowana w sposób postrzegalny dla otoczenia wola władania nieruchomością jak właściciel we własnym imieniu.

 

Jeśli wujek zasiedzi własność – będącą w rzeczywistości masą spadkową po dziadku – nie będzie już nieruchomości do podziału. W żadnym wypadku nie można doprowadzić do stwierdzenia zasiedzenia.

 

Nie jest to sprawa o podział nieruchomości (dział spadku). Sąd zapewne próbuje ustalić, czy wujek nie władał jakąś nieruchomością wchodzącą w skład gospodarstwa.

 

Sąd stwierdzi zasiedzenie tych działek, które wujek posiadał – bez względu na to, czy ma Pani w stosunku do nich jakiekolwiek roszczenia. To nie jest sprawa o dział spadku.

 

Bez znaczenia jest, które działki Pani wskaże. Jeśli wujek złożył wniosek o zasiedzenie kilku działek i udowodni ich posiadanie, sąd stwierdzi nabycie tychże działek przez wujka przez zasiedzenie.

 

Reasumując, proszę dotrzeć do akt sprawy z 1989 roku. Jest to ważne, bo mogło dojść do przerwania biegu terminu zasiedzenia, co wykluczy nabycie działek przez wujka. Wtedy będzie można dokonać działu spadku według udziałów.

 

Jeśli tamta sprawa dotyczyła uwłaszczenia – być może są dowody na to, że wujek w owym okresie nie posiadał tych nieruchomości. Od śmierci dziadka nie minął okres 30 lat – jeśli w tamtej sprawie jest wszystko po mojej myśli – wujek nie nabędzie nieruchomości przez zasiedzenie, wyzuwając Państwa ze spadku.

 

*Stan prawny z dnia 31.08.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 6 =

»Podobne materiały

Czy sąsiad ma prawo przejąć działkę?

Czy sąsiad ma prawo przejąć przez zasiedzenie działkę (wpisaną w naszą księgę wieczystą, oznaczoną jako oddzielna działka), którą użytkował przez wiele lat bez naszej zgody, i za którą płacimy podatki? Dodam, że kilka lat temu prowadziliśmy rozmowę o ewentualnym kupnie przez niego ww. działki.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »